ÜDVÖSSÉG HIRDETŐI VALLÁSI EGYESÜLET

Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik...
EGYHÁZ
BEMUTATKOZUNK
EVANGÉLIZÁCIÓS ALKALMAK
ELÉRHETŐSÉGÜNK
FELHÍVÁS ADÓ 1 %
BANKSZÁMLASZÁM
PRÓFÉCIÁK
JÉZUS FELTÁMADÁSA
IMÁDSÁGOK MINDENKINEK
TANÍTÁSOK
VIDEÓ DICSÉRET, TANÍTÁS
IGÉK AZ ÚRTÓL
HÍREINK
INGYENES BIBLIA ISKOLA
ÚJSZÖV. HANGOS BIBLIA
EVA NAGY BUDAPEST
KIADVÁNYAINK

HÍREK
Videó tanítások
- 2014.11.03.

tovább >>

A HONLAPUNKON TALÁLHATÓ VALAMENNYI ÍRÁS, TANÍTÁS SZABADON LETÖLTHETŐ ÉS KINYOMTATHATÓ, TOVÁBBADHATÓ AZ ADATVÉDELMI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN.IMA A JÓ HÍRNÉVÉRT


A jó hírnév fontos mindenki életében. Akár tönkre is teheti az ember életét az, hogy rossz időpontban rossz helyen volt jelen. (Péld. 22,1.) A jó hírnév jobb a drága olajnál (Prédikátor 7,1.)

A jó hírnevet értékelni és védelmezni kell. Ha valaki nem becsüli meg a jó hírnevet, lehet, hogy csak akkor döbben rá, amikor már elérhetetlen számára.

A jó hírnév tönkretehető rossz dolgok által, pl. olyan emberek által, akikkel társulunk, vagy becsmérlő szavak által, rossz kapcsolatok által, pletykák által, és tönkretehet egy per is, és semmivé válhat, mindaz amit az ember egy életen át felépített.

Ilyenkor egyetlen oltalmunk az
ÚR JÉZUS, aki az imádság által cselekszik értünk.


IMAUram imádkozom, hogy szeplőtelen hírnevem legyen!
Tudom, hogy az embert gyakran annak alapján ítélik meg, amit mások mondanak róla. Ezért alázattal, teljes szívvel járulok a trónod elé, és könyörgöm, hogy tisztelet és megbecsülés vegyen körbe a városunkban, az országunkban, és elismeréssel szóljanak rólam.

Te azt mondod: „Az ok nélkül való átok nem teljesül” (Péld. 26,2.) Uram szabadíts meg minden ellenségemtől, védj meg azoktól, akik rosszat akarnak nekem! (Zsolt. 59,1.)

Őrizz meg a pereskedéstől, az emberek haragjától, a hamisságuktól, a féltékenységüktől. Perelj azokkal, akik velem perlekednek, harcolj azokkal, akik velem harcolnak. Uram, Benned van a bizodalmam, ne engedd, hogy megszégyenüljek! Te vagy velem, ki lehetne ellenem? A jó hírnevem soha ne homályosodjon el!

Őrizd meg életemet az ellenségtől, rejts el a gonoszok titkos tanácsa elől! Szabadíts ki a hálóból, amelyet titkon vetettek nekem.

Őrizz meg a gonosz ajkaktól. A tisztítótüzeddel érintsd meg azokat az ajkakat, akik gonosz dolgokat beszélnek rólam. Derüljön ki mindazok felelőssége, akik ilyen dolgokban részt vesznek! Kerüljön napvilágra az, aki az életemre tör. Riadjanak vissza az ellenségeim, és kerüljön világosságra minden hazugság, pletyka, irigység, rosszhír keltés, (Zsolt. 40,15.)

„Aki hisz Őbenne, nem szégyenül meg". (Róma 10,11.) Uram, légy erős váram, és rejtekhelyem, ragyogjon a világosságom az emberek előtt, és lássák a jó cselekedeteimet, és dicsőítsenek Téged értem.

Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít.
Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik érettünk.
(Róma 8,33-34.)

Uram, ne szégyenüljek meg, mivelhogy hívlak téged:
a gonoszok szégyenüljenek meg,
a hazug ajkak némuljanak el.
A kritikus szájak bezárassanak, melyek vakmerően szólnak az igaz ellen, kevélységgel és megvetéssel.
(Zsolt. 32,17-18)

Miért dühösködnek a pogányok, és gondolnak hiábavalóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt
tanácskoznak az Úr ellen és az Ő felkentje ellen.
Az egekben lakozó neveti, csúfolja és megrettenti őket:
Én kentem ám fel a királyomat a Sionon, az én szent
hegyemen! (Zsolt. 2,1-6)

ÁMEN


Honlapkészítés