ÜDVÖSSÉG HIRDETŐI VALLÁSI EGYESÜLET

Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik...
EGYHÁZ
BEMUTATKOZUNK
EVANGÉLIZÁCIÓS ALKALMAK
ELÉRHETŐSÉGÜNK
FELHÍVÁS ADÓ 1 %
BANKSZÁMLASZÁM
PRÓFÉCIÁK
JÉZUS FELTÁMADÁSA
IMÁDSÁGOK MINDENKINEK
TANÍTÁSOK
VIDEÓ DICSÉRET, TANÍTÁS
IGÉK AZ ÚRTÓL
HÍREINK
INGYENES BIBLIA ISKOLA
ÚJSZÖV. HANGOS BIBLIA
EVA NAGY BUDAPEST
KIADVÁNYAINK

HÍREK
Videó tanítások
- 2014.11.03.

tovább >>

A HONLAPUNKON TALÁLHATÓ VALAMENNYI ÍRÁS, TANÍTÁS SZABADON LETÖLTHETŐ ÉS KINYOMTATHATÓ, TOVÁBBADHATÓ AZ ADATVÉDELMI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN.


Prófécia 2013-ra


Isten országa nem evés és nem ivás, hanem Szellemben és Igazságban való járás! Légy nyitott az Úr kijelentésére, a Szent Szellem üzenetére, bölcsességet adok néked és új kijelentéseket.
Hagyd a múltat a hátad mögött, nem visz előre, lefutott víz. A pusztában utat nyitok, és a kietlenben folyóvizet.
Gondom van rád, áttörést adok, elesnek mellőled ezren, és jobb kezed felől tízezren, de hozzád nem is közelíthet.

Az én utamon jártatlak, magas helyeken, ezért Rám figyelmezz, ne vedd le a tekinteted Rólam, és ne süllyedj. Emelkedj, egyre feljebb és feljebb, magasabbra és magasabbra szárnyalj Velem, és Én magasabb szintre viszlek, mert választott népem vagy.
Az Én utam az Igazság és az élet, /János ev.14/6./ bízom benned gyermekem. Kövess engem és légy hű mindhalálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jelenések könyve 2/10)

Az én életemet rejtettem el benned, a halhatatlanságot. A megoldásokra a válasz benned van elrejtve, az Én Szellemem, és bölcsességem által. Szabaddá teszlek, minden kötéstől és igától, mert ahol az Úr Szelleme ott a szabadulás!

Új kezdetet adok neked és új lépéseket, új látást. Hidd, hogy Én képes vagyok a kudarcaidat is csodává változtatni. Megvédelmezlek, magas helyeken jártatlak, ne tekintsd a földi dolgokat, Rám tekints a hited fejedelmére és bevégzőjére. Én adom meg neked, a kegyelmet kérlek, a jogaidat vedd el.

A régiből átléptél az újba, ne tekints a múltba, a gyengeségeidbe, Énrám tekints, Én töltöm be a te szükségeidet, nyiss szét a szájad, és betöltöm azt, Én megadom híven a jutalmadat. /Zsoltárok könyve 81/11.

A világra sötétség jön, és ítélet, de téged magas helyeken jártatlak, és védelmezlek. Ezért ne tekints azokra a dolgokra melyek lehúznak, járj Velem, Én rám tekints.
Nyisd szét a szájadat és betöltöm azt, megkapod, ami után vágyakozol, és várakozol. Keress engem jó reggel és megtalálsz, keresd az Én országomat, és az Én igazságomat, és megadom híven, a jutalmadat, bővölködtetlek, és felemelek! Zsoltárok 81/10.
Tekints előre, bátorságot adok neked, hogy a tervemet bevégezd, mert elhívtalak. Én vagyok Elshaddai a bőség Istene, megadom azt amire szükséged van!
A világra ítélet, sötétség és kárhozat jön, de te választott népem vagy, Hozzám tartozol, ezért Velem járj, és ne tekints a földi dolgokra. Áradj a Szent Szellemmel.
Szellem szól ma hozzád, hagyd a múltat, lépj ki bátorsággal, Én megerősítelek, és új időket és új lehetőségeket adok neked. Önmagadra találsz, és megerősödsz Bennem, Krisztusban, ez az Én akaratom, és tervem a számodra. Hat bajodban sem illetett veszedelem, és a hetedikben sem illethet, mert Én veled vagyok, és nem hagylak el sohasem.
Járj alázatosan a Te Isteneddel, mert boldog az az ember, aki féli az Urat!

Vigasztallak téged, ahogy vigasztalja gyermekét az anyja, és ha mások el is felejtkeztek rólad, én nem felejtkezem el soha! Markaimba veszlek fel, és vigyázó szemeim rajtad vannak! Ésaiás könyve; 49/15,16.
Új ajtókat nyitok neked, a régiek ingyen sem említettnek;
(Ésaiás könyve; 42/9. )

Ne ülj a hamun, a felégett terveken, az Én dicsőségemet adom neked, felemelek, és győzelemre vezetlek! Ésaiás könyve;61/3.
Járj Velem, ne félj, az Én utam a világosság, az Én utam az Igazság, ez az év a megerősödés éve!
Meg fogod tanulni az Én utamat, hogy az egy kiváltképp jobb út! 1Korinthusi levél; 12/31. Meghallod a hangomat, ez az út ezen járj, előre lépsz a hatalomgyakorlásban, és megtanulod mozgatni a hegyeket, az Én dicsőségemre. Márk Ev. 11/23. Nem erővel, nem hatalommal, hanem a Szellemem által. Én gyönyörűségem a dicsőség palástjával veszlek körbe, és bátorságot adok neked. Emelkedj fel, és hívd a sötétben ülőket!

Kovácsoljátok a vasakat, a dárdákat, készítsetek útravaló edényeket, és menjetek ki széles e világra, sokan vannak az elhívottak és kevesen a választottak! Kit küldjek el? Ki megy el nekem építeni? Titeket választottalak, bennetek bízok, menjetek ki az utakra, és hívjatok mindenkit, mondjátok meg nekik, hazavárom őket. Az Én királyságom ajtaja nyitva van, keskeny az út és szoros az ösvény, de aki engem keres, az megtalál!

Itt az építkezés ideje, sokáig laktatok az emeletes házaitokban, az én házam, pedig romokban áll, menjetek, és építsétek a házamat. Aggeus 1/4. Ez az akaratom! Hozzátok az embereket, menjetek ki széles e világra, és hirdessetek Engem, még egy kevés idő, és mielőtt eljönnék, megrázom a földet! Zsidó levél,12/26.

Az idők jelei itt vannak, készüljetek, készítsétek az útravalókat, és menjetek, és mondjátok el mindenkinek, szeretem őket, ne a földi dolgokra figyelmezzetek. Bízom bennetek, hogy megteszitek, ha hajlandók és engedelmesek lesztek, a föld javaival élhettek!
Buzgóságot, és hajlandóságot adok a szívetekre, hát kövessetek legyetek az én követőim. Örökkön örökké való szeretettel szeretlek titeket, vigyétek az Én győzelmi zászlómat, mert Én győzelemre hívtalak el titeket.

Változás jön sokatok életébe, Isten akarata, hogy meggyógyulj, hogy bővölködj, fejlődj, ezért ne légy boldogtalan, sem kicsinyhitű, ne értékeld le magadat.
Járj alázatosan a Te Isteneddel, mert boldog az az ember aki féli az Urat!
Építs a kősziklára, és ne a fövényre, mert hamarosan jön a hó, az árvíz…! Máté Evangélium;7/24-26.

Lépj ki és kövesd a Szellemet! A Szellem azt mondja; több, vagy mint győztes. Róma levél 8/37. Lépj előbbre, és feljebb, Én adok neked győzelmet! Kövess engem!
Ez az év fordulópont az életedben, sok mindent megmutatok neked, amit eddig nem tudtál elhordozni, vagy megérteni, Szellemi bölcsességet, kijelentéseket adok néked.
Megnyitom a Szellemi szemedet, hogy ne csak nézz, hanem láss, megismered a te Uradat, és Istenedet,
A nagy kijelentések éve lesz ez, másképpen fogod tenni, mint eddig tetted!
Az Úr megerősít, és erőt ad ha megfáradtál! Erőt kapsz, és a felüdülés ideje jön el az Úr szent színétől, Ap.Csel;1/8, 3/19. Istennek gondja van rád, a családodra, ami neked fontos és kedves, az Istennek is fontos.
Ő betölti a szükségeidet. Filippi levél; 4/19.

Jézus azt mondta a tanítványainak, amikor hitetlenek voltak; kicsinyhitűek!
Te ne légy ilyen, te higgyél, mert sok szép bizonyságot adtam neked. Az Igém az Igazság, járj Velem, és én megmutatatom neked, az Igazságomat, a te gyengeségeidben.
Nyisd meg a szíved, és enged, hogy a Szent Szellem tüze kiégesse mindazt
ami nem odavaló, mély munkát akarok az életedben végezni, és a kiválóságra vezetni. Én gyönyörűségem, hallgass rám! Járj velem, és Én veled vacsorálok.

Néhányatoknak a csalódás, a kimerülés, a lopás éve volt. Ez nem Tőlem volt, mert Én vagyok a pásztorod.
A régiből, új folyik ki, Isten akarata szerinti új út, új kezdés, új lehetőség, új ajtó, ébredés, friss kenet, és változás.
Másképpen fogod látni, és ítélni a lehetőségeidet. Ez az Urtól elrendelt idő lesz a változásra, a megértésre, a kijelentésre.
Csendesedj el, és ismerd el, hogy Én vagyok az Isten, nem erővel, nem hatalommal, hanem a Szent Szellem által hozom elő az új dolgokat az életedben.
Bármi is van most a világban, az Úr magas helyeken jártat, Habakuk könyve; 3/19. Magasabbra szárnyalj, azt mondja a Szellem, lépj magasabb szintre, ahol a problémák nem tartanak félelemben, kétségben, hitetlenségben. Ahol a földi dolgok eltörpülnek, és a Szellemiek megerősödnek, mert ahol az Úr Szelleme, ott szabadulás minden kötés alól! Amen
ÉVES BESZÁMOLÓ JELENTÉSEK:

ide kattint
PRÓFÉCIA 2012-re:
(2011.XII.31.)

Azt mondja az Úr, kevés nékem, hogy te szolgám légy, vidd ki a világosságomat, és Igémet!

Figyelmezz fiam az én beszédemre, figyelmezz a szavaimra, és azt valljad, keress engem, az Én oltalmam és rejtekem megvédelmez téged
/91 Zsoltárok/.

Új idők a szellemvilágban, változás, félelem, depresszió! Új idők jönnek, igen, a régiek ingyen sem említetnek.
A világban szomorúság, bánat, sötétség, katasztrófa, féltékenység, irigység, gyűlölet. A mammon erősége felerősödött, harcok vannak a mammonért, a hatalomért, az emberek kegyeiért.

A én népem nem keres engem, pedig én vagyok az Istenük, aki teremtettem őket és a Fiamat adtam váltságul, hogy éljenek.
Mégsem keresnek, elfordultak az útjaikban és nem keresnek engem; pedig Én elküldtem a szolgáimat, a szívem szerint való embereket, elküldtem a felkenteket, elküldtem a Fiamat és mégsem hallgatnak a szómra és nem keresnek engem. Ezért kívül rekedtek az én dicsőségemből és nem járnak az Én világosságomban.

Mindenki a saját haszna után jár. Romokban áll az én házam, maguknak pedig emeletes házakat építenek. Ti, akik keresitek az arcomat, hozzátok szólok ma; Fújjátok a kürtöt a Sionon, fújjátok a kürtöt és menjetek ki és hirdessétek, hogy gonosz idők vannak, és elközelített Istennek az országa! A világosságotok ragyogjon, mint a hegyen épített város. Én vagyok, aki küldelek titeket!

Szóljátok, a szavamat; hogy az utolsó idők vannak;
Az utolsó órák szőlőmunkásai; szóljatok, hogy térjenek meg, míg nem késő, mert hamarosan a menyegzőre hívom az embereket. Mert a vőlegény hamarosan megérkezik az én dicsőségemre: mondja Isten. Hát keressetek, míg nem késő, keressetek, érintsétek meg a ruhám szegéjét és higgyetek és bízzatok bennem. Ne féljetek halandó emberektől, ne féljetek a világtól a sátántól, mert én legyőztem a világot, és az én országom örökké tart.

Ki vagy te, hogy félsz? Békességet hoztam. Az Én biztonságom, és bátorságom adom neked. Keresd az arcomat és az akaratomat, amíg nem késő.

Maradj az én rejtekhelyemben, az Én oltalmamban és az én védelmemben. Ne az emberek kegyeit keresd, keress engem, mert Én vagyok a Pásztorod, Én adom a bőséget, Én nyitom meg az ajtókat neked. Én megyek előtted leütöm a vaszárakat és az egyenetleneket megegyenesítem.

Ne félj te kicsiny nyáj, mert tetszett Istennek, hogy nektek adja az országot, mert az Úr letekintett rátok. Letekintett a szívetekre, védelem övez titeket, a ti életetek az élők csomójába van bekötve!

Én, az Úr a gondoskodás Istene vagyok, ezért ne félj, és ne rettegj. Kint sötétség van, de menj ki bátran, mert fel vagy fegyverkezve az én védelmemmel, és oltalmammal. Pajzs és páncél az én hűségem rajtad, még ha a halál árnyékának völgyében jársz is, ne félj, menj és hirdess, amíg nem késő.
Hívlak titeket, hívlak! Ővezzétek fel magatokat az én erőmmel és dicsőségemmel, mert nektek adtam mindazt, amit én kaptam az Atyámtól, mondja az Úr Jézus Krisztus.

Igen, menjetek, ígértem nektek, hogy ugyanazt megcselekszitek, sőt még nagyobbakat is, mint amit én cselekedtem, mert én az én Atyámhoz mentem, hogy helyet készítsek nektek.

Én szeretteim, kövessetek engem, nem a világot, nem a szomszédokat, nem a kormányokat, mert enyém a Föld és annak teljessége. Mi az, ami lehetetlen nekem? Hát ne féljetek, bízzatok, megtartalak benneteket, megtartatok, gondom van rátok, keressetek.

Ne forduljatok el tőlem, inkább menjetek, menjetek a sötétben lévőkhöz és mondjátok el, hazavárom és szeretem őket. Ne féljetek a madarásznak a tőrétől, sem a veszedelmes dögvésztől, Én vagyok Jákob Istene, a védelmem az oltalmam és az Én könyörületességem van veled. Bátorítlak és felruházlak bátorsággal a mai napon.

Leselkedik a gonosz az igazra és az ördög szertejár, keresvén kit elnyeljen, de ne féljetek, mert Én veletek vagyok, viaskodni fognak ellenetek, de ne féljetek Én legyőztem a világot és a védelem az oltalmam a tiétek. Használjátok a hatalmatokat és menjetek a sötétben lévőkhöz, menjetek, menjetek, vándorútra, menjetek és hirdessetek, mert hamarosan lezárul egy időszak!

Menjetek és vigyétek a dicsőségemet és világosságomat; kösd kardodat a derekadra hatalmas vitéz és menj és szólj!
Az én szavaimat adtam a szádba. Olyan az Én igém, mint a sziklazúzó pöröly, menj és zúzd szét a sátán királyságát az Én kardommal, az Én igémmel.

Menj és szólj az emberekhez, a hit szavaival; hallgatni fognak, mert megadtam a kegyelmet, egy időszak még nyitva van sokak számára, hogy bejöjjenek a királyságba.
Szeretlek titeket, gondom és védelmem van veletek, ne féljetek, a sátán majd kikér néhányatokat, de megígértem, veletek leszek a világ végezetéig.
Adok csodát és adok jelt, mert Én vagyok a csodatévő Isten. Hát lássátok, nézzétek; elbátortalanítottam a szorongatóitokat. Sokan megpróbáltattatok, néhányan tűzben próbált aranyat vettek, néhány munka kárt vallott! De túléltétek, mert Veletek voltam ezért bízzatok Bennem. A dicsőségemet adom ma, menj és ragyogj! Ne félj!

Az Én védelmem és a kezem van feletted, maradj az akaratomban. Lesznek, akik lemaradnak mellőletek és lesznek, akik hozzátok csatlakoznak, lesznek könnyek, de az Én irgalmam, kegyelmem, és bőségem kimeríthetetlen. Bízzál bennem, higgyél Bennem, keresd az Arcomat, nemcsak a kezemet és Én megnyitom neked az egek csatornáját, az év első felében egy változást hozok. Ne tekints az emberek, a világ fenyegetéseire.

Maradj Velem, keresd az akaratomat a te életedre ez a legbiztosabb a számodra!
Ajtók zárultak be, de új ajtót nyitok neked, új ajtót nyitok néhányatoknak, bízzál bennem gyermekem. Védelem és oltalom a részetek, felkenlek benneteket egy friss kenettel, erővel, és a világon szétszórom a neveteket és dicsőséget adok nektek, mert az Én nevemet vittétek ki széles e világra.
Megtartottátok az Én beszédemet, ezért Én is megtartalak titeket és gondom van a szeretteitekre, hát bízzatok Bennem. Szeretlek titeket, kövessetek, kövessetek és keressetek, kövessetek és keressetek,

Én rátok figyelek és veletek voltam, vagyok és leszek; én az Isten, az Én Szent Fiam és a Szent Szellem! Ámen.

Prófécia az ítéletről

(2011. március 09.)

Az Úr haragja felgerjedt, ítélet, és fenyítés jön a földre, az emberekre, a népekre, és a nemzetekre. Az Úr megítéli nemcsak a népét, hanem az Ő testét is; mindazokat, akik nem hajlandók és nem engedelmesek, az ítélet szellemével látogatja meg őket.
Mindazok, akik egymást bántják; háborúznak, a szájukkal átkoznak, Isten kiárassza az ítéletét.

Figyeljétek a holnapokat, az ítélet következik; mielőtt Isten megteszi, közli a szolgálóival, ahogy Ábrahámmal is közölte mielőtt Szodoma és Gomora elsüllyedt volna.

Ítéletet hozok a világra, és ítéletet hozok mindazokra, akik nem hajlandók, és nem engedelmesek, akik gyűlölködnek, akik nem tartották be az ígéreteket! Isten gyermekeinek tartották magukat, és mégis gonoszul szóltak és cselekedtek, ahogy az utolsó időkre megmondatott;
Máté Evangélium 24/40-41: Két asszony őröl a malomban; az egyik felemeltetik, a másik otthagyatik!

Lesznek, akik azt mondják, Uram, én Téged követtelek, de Jézus azt mondja nem adtatok nekem enni, és nem adtatok nékem inni; az emberek azt mondják, mi megtettünk mindent! Igen, de az követeimet, az én szolgáimat nem segítettétek, és nem adtatok nékik enni és inni!
Máté Evangélium 25/35-46: Az Én szolgáimat megvetettétek, pedig aki Nékem szolgál, az engem kell, hogy kövessen.

Az ítélet kiárad a földre, a népekre, a nemzetekre, az ítélet időszaka jön … !
Az Úr megítéli a földet, a népeket, és az Ő háza népét, ezért meg kell térni mindazokból a dolgokból, amik gátolják a szeretetet, a hitet.
Az Úr azt mondja; ahhoz, hogy megtartsalak téged ebben a gonosz időkben, ami következik a világra; járj velem, keress Engem; az üdvösségem kegyelmében, és ajándékaiban.
Kövesd a hitet, kövesd a szeretetet, és ne légy olyan, mint akik a kezekbe csapnak, és gonoszságot gondolnak. Te nem erre lettél elhívva, mert te vagy a világ világossága, sója, és íze.
Az Úr elhívott téged a szeretet útjára, te Őt képviseled, ezért hát járj az Urral, mert áldott aki jő az Úr nevében!
Súlyos idők jönnek, az elkövetkező napokban, hetekben.
Az Úr kiáraszt egy csapást, hogy figyelmeztesse az embereket, és az Ő szolgáit. Ismerjétek el, hogy Én vagyok Isten, ÉN teremtettem és alkottam; és a dicsőségemet nem osztom meg mással!

Közel az Úr! Menjetek; mondjátok el a népeknek, a nemzeteknek, térjenek meg, ahogy elküldtem Jónást Ninivébe, elküldelek titeket is szerte az országba, a világba, a föld végső határáig.

Menjetek, menjetek, hirdessétek minden embernek, ítélet jön, térjenek meg! Gonosz idők jönnek; és ez a súlyos csapás figyelmeztetés mindenkinek!
És Ti, akik Velem jártok, azt mondja az Úr; Az ellenségeiteket az Úr elbátortalanítja, Ítélet napja következik rájuk, amit elvetettek, learatják a mai naptól.

Én adok békességet, kihoztalak eddig is hat bajodból, és a hetedikben sem hagylak cserben, mert választottam vagy, és mivel megtartottad az intésemre való beszédemet, Én is megtartalak téged. Áldott aki megy az Úr nevében! Ámen.

PRÓFÉCIA 2011-re:

Jöjjetek Énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megterheltettetek, és Én megnyugosztlak titeket; érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr! A szükség idején hívjatok segítségül.

A Szellemvilágban új szelek fújnak; idővégi jelentések vannak. Megsokasodtak az igaznak bajai, de ne féljetek, mert Én veletek vagyok, és senki sem támadhat reátok. Menjetek a sötétben lévőkhöz, és vigyétek el az Én világosságom. A megtört szíveket vigasztaljátok!

Én vagyok az Úr a Te Istened, bízzál Bennem, világíts a sötétben, és mond el; szeretetet akarok és nem áldozatot. Vigasztald az elcsüggedteket, menj el, ahova hívnak, a szükség vigyen téged.

Elhívást adtam neked a szeretetre, járj benne, az Én szeretetemben, mely minden vétket elfedez, bocsáss meg, ha nem; az elzár Tőlem, és a világtól is téged!
Menj és vigasztald az Én népemet, ajtót nyitok neked. Vezetést és kijelentést kértél, megadom híven a jutalmad, ha hajlandó és engedelmes vagy. Végezd el, amit rád bíztam, menj és arass, amíg nem késő, várom az egybegyűjtötteket.

A védelmem alatt vagy, arass! Bíztasd és bátorítsd az Én népemet, mely nevemről neveztetett.
Ne becsüld le a kis dolgok nagy napját, vigyázó szemeim rajtad vannak, ne félj, nem esel el, a sötétség erői viaskodnak, de nem győznek meg, mert veled vagyok gyermekem!

Boldog vagy, ha gyaláznak az Én nevemért, mert megnyugszik rajtad a dicsőségem koronája. Menj és viselj terhet, mert állhatatos vagy, ezért megjutalmazlak, a kapcsolataidat meggyógyítom. Új idők jönnek, a régiek ingyen sem említettnek, megesküdtem; meg nem másítom, pap vagy te mindörökké!

A hegyek elmúlhatnak, de az Én szeretetem soha el nem múlik, hát szeress te is!
Félek, ha odamegyek, nem talállak olyannak titeket, mint szeretnélek, és sokakat megsiratok. Viseljétek el az élet és a szolgálat nehézségeit, mint jó katonái Istennek, és Én veletek vagyok a világ végezetéig.

Az elkövetkezendő időben levetted a nehézség ruháját, és örvendezel Bennem, mert megváltottalak. Nekem engedelmeskedjetek; a világba menjetek, és vigyétek a dicsőségem, az örömhírt, az Igazságot, de a bűnükkel ne közösködjetek!

Légy hajlandó és engedelmes, tudom a hosszú tűrésed, és állhatatosságodat, de az a panaszom van ellened, hogy nem tekinted néha a körülményeket! Vidd az embereket az élő vizekhez! Az Én népemet, mely nem hallgat az Én szómra, pedig hívom őket, a szentségre, a tisztaságra.

Járjatok alázattal teljes szívvel Velem, hogy felmagasztaljalak titeket, ajtókat nyitok, és visszaadom, ami elveszett. Anyagi felemelkedést adok az én népemnek!

Járjatok Velem, az Én szeretetemben, ne keresse senki a maga hasznát, hanem a másikét is, könyörülj másokon, ne hordozz haragot, rossz útra vinne. Egységet akarok, szükségem van a lábra és a kézre, és a test minden tagjára! Mondd meg az embereknek; figyelmezzék az Én Igémet, mindent leírattam, mindent, megmondattam; a próféták, az apostolok, és a Szent Szellem kijelentése által!

Az ítélet elkezdődött, a jelek mutatják, az Én népem, mégis más istenek után jár, és nem engem keress. Jaj az elveszett világnak, ha nem tér meg, az ördög haraggal teljes, mert kevés az ideje!

A hamisságot nem kedvelem, ezért Én ítélem meg az Én népemet, mely nevemről neveztetett, a dicsőségem nem osztom meg mással; Idegen Istenekkel, bálványokkal. Menjetek ki széles e világba, hívjátok be az embereket a Királyságba; mutassátok be az Én szeretetem, és dicsőségem, hogy sok követőm legyen!

Változást akarok! Veled kezdem, a célom, a tervem vidd végbe, tudom a terhed, és tudom az állhatatosságodat; a célra figyelj, járj Velem mindennap, keresd az Én arcomat és akaratomat! Keress, hogy a megfelelő helyen és időben légy Velem. Zárd ki a zajos világot, keresd az arcom, amíg nem késő! Csendesedj el, különítsd el magadat számomra! Velem töltsd az időt gyermekem, olvass Engem, szeress Engem, légy engedelmes, az Én akaratomat töltsd be, és tarts ki, mint Jézus Krisztus jó katonája, aki nem elegyedik be az élet gondjaiba. Tiszteld, amit Én tisztelek, és erre tanítsd az embereket!

Ne félj te kicsiny nyáj, tetszett az Atyának, hogy néktek adja az országot. Ámen

Budapest, 2011. január 01.

Nagy Éva
Üdvösség Hirdetői Egyház

PRÓFÉCIA 2010-re:

Isten iránti éhséget adok a földre, mert meghidegült a szeretet az emberekben. Ez az elhidegülés éve, a gyanakodás, a félelem távol viszi egymástól az embereket.

Én hirtelen leküldöm a parancsolatomat a földre, és leállítom a munkát ellened. Áldj, és ne átkozz, mert az Úr közel! Az ellened készült fegyver nem lesz jó szerencsés, ami ellened perbe száll, célt téveszt, mert elhívtalak, ebben az időben. Járj Velem gyermekem, Én elvezetlek az Igazságra, és bevezetlek az akaratomba.
Kit küldjek el? Ki megy el? Várom a királyságba az embereket, hogy elküldjem, az Én küldötteimet, hírnökeimet.

Erőt adok neked, új tervet, és új célt helyeztem a szívedbe, erőt adok a mindennapok leküzdéséhez, az én szeretetemet vidd ki, te már megértetted, ki vagy Krisztusban, menj a sötétben lévőkhöz, menj és áld meg a közel és távol valókat. Ne tekints hátra, hagyd az utadat rám.

Adjátok hírül minden embernek az Én üdvözítő híremet, elfogyott a kegyes, gyertek ki a sötétségből, hívlak és várlak, hogy küldjelek titeket! Egységet akarok, és békességet, nem pedig háborút! Figyelmezzetek rám, Én tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagyok!

Adok szájat és bölcsességet, hogy menj a sötétben lévőkhöz, a népekhez és a nemzetekhez. Küldelek bátorságban, változást hozok a földre Isten Igéje iránti éhséget, hogy ismerjenek meg Engem, hogy Én vagyok az Úr, azért jöttem, hogy helyrehozzam mindazt, ami elveszett.

Az Én igám könnyű és gyönyörűséges, menjetek ki és hirdessetek Engem, mert sokan várnak az üdvözítő erőre.
Kövess engem, amíg nem késő, sokan elfáradtak, és ellankadtak, pedig az Én igám könnyű, és az Én terhem gyönyörűséges.
Súlyos idők, a ridegség és a megtévesztés ideje van, ha az Úrra figyelmezel, biztonságban leszel, mert védlek, óvlak, és vigyázom a lépéseidet.
Ítélet ideje száll le, lesznek csillagok, akik eltűnnek, és sokan a névtelenek fénylenek, és őket használni fogom, mert buzgók és keresnek engem, és nem hagyták el az Én Igémet, és az első szeretetet.

Térjetek meg és keressetek! Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessenek! Térjetek meg, míg nem késő, szíveteket szaggassátok meg, ne a ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz a ti Istenetekhez, mert könyörülő és irgalmas Ő, késedelmes a haragra, nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. Az akaratomat bevégzem, tartsd, meg ami nálad van, míg eljövök, hogy elvedd az élet koronáját.

Légy hajlandó és engedelmes, használni akarlak titeket, csak ti vagytok Nekem! Buzgók legyetek az Úr dolgában, vedd le a tekintetted a láthatókról, járj, hitben, lásd, Én veled vagyok.
Bátorsággal kiküldelek, mert felszereltelek, bízz Bennem!

Légy példa! Építsd az Én házamat, az ellenség zsámoly a számodra. Használd a hatalmadat. A földre leszállt az ítéletem, a gonoszt nem szenvedhettem.
Erős leszel és robbanásokat hozol, mert Én megáldottalak, figyelmezz a szavamra. Mondd meg nekik; szeretem őket, és hazavárom őket. Siess, mert az idő sürget!

A teremtésem vagy, élvezd a szavaimat, és cselekedd. Szabad utat adok; menj! Aki hallja, hallja, aki nem; nem! Te beszélj, ne mondd, kicsi vagyok én; Én, küldelek! Tekints le a problémákra, a talpad alatt vannak. Bátorodj, Én veled vagyok!
Kösd derekadra kardodat hatalmas vitéz, és az Igazságért haladj előre diadallal. Elhívásom megbánhatatlan, tölts be, menj előre. Érezd és lásd, hogy jó az Úr, hívj segítségül a nyomorúság idején.

Elbocsátlak titeket, mint juhokat a farkasok közé, legyetek azért eszesek, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok. Az Úrnak a Szelleme van rajtad, hogy az Úr kedves esztendejét hirdesd. Az Igét tűzzé teszem a szádba, viaskodni fognak ellened, de nem győzhetnek meg, mert Én veled vagyok, nem félj, és ne rettegj.

Vidd az üdvösséget a népeknek, és tedd tanítványokká az embereket, mert elég néked az Én kegyelmem, mert az Én kegyelmem erőtlenség által végeztetik el. Ne tekints az ellenség fenyegetésére. Több vagy, mint győztes, a sötétség még sötétebb lesz, te akkor leszel jó szerencsés, ha követsz Engem! Az Ige el ne távozzék a szádtól! Menj és építs az Én királyságom, és az ajtók megnyílnak neked.

Ámen

PRÓFÉCIA 2009-re:

Új idők, friss kenet, gondoljátok meg jól a ti útjaitokat, a mai naptól fogva építsétek az Úr házát, hogy gyönyörködjek benne, és dicsőitessem, azt mondja az Úr!

A sötétség még sötétebb lesz, a fény elnyeli a sötétséget, ezért ti világosodjatok, menjetek ki a népekhez, a nemzetekhez.
Áldottá teszlek titeket, ne féljetek, kezeiteket le ne eresszétek, mert jutalmatok bőséges. Én adom a kegyelmet, a bátorságot, akkor is amikor kívül harc és belül félelem van.

Új idők, új lehetőség, hogy kibontakozz,és épülj a szentséges hitedben. Járj Velem, mondja az Úr, ne tekints hátra, haladj előre diadallal, tudd: több vagy mint győztes Én általam. Viaskodnak ellened, de bízz, Én elbátortalanítottam az ellenséget.

Bátorsággal ruháztalak fel, és az Én Igémet adtam a szádba, amely tűzé teszi az ellenséget. Menj bátran előre, és hirdesd, hogy jó és örökkévaló az Úr kegyelme, menj és mond el a népeknek, a nemzeteknek, jöjjenek a világosságomra, az örök életre Jézus által minden lehetséges.

Imádság órái ezek, a gonoszság megsokasodik, gondoljátok meg jól a ti útjaitokat, Jézus az út, Vele járjatok, titeket rendeltelek el, hozzátok az embereket, a sötétben ülőket az Én dicsőségembe,szabadítsátok meg a népeket, és tegyétek tanítványokká, ahogy Jézus tanítványokká tette az embereket, ti is tanítsátok az Én Igémet, hitet ébresszetek a szívekben, mondjátok el; hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni.

Menjetek, legyetek hajlandók és engedelmesek, hogy a föld javaival éljetek! Ne esküdözzetek égre se földre, menjetek a hit cselekedetében előre.

Felkészítettelek, felfegyvereztelek, bátorságot adtam a harcra, az utolsó idők harcára. Veled vagyok, ne félj, menj, menjetek, hirdessétek, hogy örökkévaló az Úr!

Ajtókat nyitok, lehetőségeket adok, használjátok ki ezt az időt, keressétek Isten országát, és az Ő Igazságát, és mindaz megadatik néktek, járjatok egységben, szeretetben, az akaratatom szerint, mert oda küldök áldást és életet örökre.

Világítsatok a sötétben ülőknek, mert az antikrisztus szelleme itt van, ne a pénz szereleme, és ne a kapzsiság vezessen titeket, hanem a Szent Szellem, ti vagytok a föld sója, a Szent Szellem temploma, tegyetek bizonyságot Rólam, ne szégyelljetek, Én sem foglak szégyellni titeket az Atya előtt.

Álljatok meg a sátán ravaszságával szemben, erővel, hatalommal, az Én Szellemem által, amit rátok ruháztam.

Hatalmas aratásra hívlak, arató mezőket adok nektek, nemzetekhez, és népekhez hívlak titeket, dicsőséget adjatok Istennek. Üdvözültek sokaságát hozzátok be a királyságba. Minden helyet, amit nektek adtam foglaljátok el és védelmezzétek. Gondom van rád, és gondom van a szeretteidre.

Én áldottam a sötétben te világítasz, ahol az emberek sírnak, te örömet adsz, betegekre veted a kezed és azok meggyógyulnak, meg nem homályosodik a szemed, és nem fogyatkozik el az erőd, mert Én vagyok a te forrásod, menj, taníts, ints, fedj, buzdíts, és bátorítsd az embereket.

Az Úr kapcsokat és kötéseket rendelt el, de a sátán megosztást hozott és gyűlöletet a népekben, a családokban, a nemzetekben, imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek, mert a Szellem kész, de a test erőtlen.

A szeretet soha ne fogyjon el, járjatok Velem, keressetek míg nem késő!

Járjatok egységben, ez az Én akaratom!

Ámen


Prófécia 2008-ra

Azt mondja az Úr, keressetek, míg nem késő, hozzátok szólók ebben az utolsó időkben.
A nevemet kiterjesztettem a föld felett, a népek, a nemzetek felett, hát harsogjatok,

Én az Úr megteszem, megáldom az életeket, megáldom az esztendőket, a tárházakat megtöltöm, és bővölködővé teszlek titeket, áttörést adok néktek.

Ahogy a népemet Egyiptomból kivezettem, /Ezékiel 20/10/ úgy vezetlek titeket és az életeteket, ebben az évben is járjatok Velem, az Én békémben, a bölcsességemben, és a szeretetemben.

A sötétségben világítsatok, az utolsó idők szőlőmunkásai vagytok, buzdítlak, bátorítalak menjetek ki széles-e világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. /Márk 16/15.

Minden ajtót megnyitottam és szélesre tártam, menjetek, használni akarlak titeket.
Megtöltelek benneteket az Igémmel, és a tüzemmel, mert az Én Igém, olyan, mint sziklazúzó pöröly. (Jer.23/29.)

Az Én Igém tűz, vigyétek a népekhez, a nemzetekhez, hirdessétek az idő közel, beszéljétek az Én eljövetelemet, hirdessétek az Én időmet.

Övezzétek fel magatokat az Igémmel és keressétek azokat, akik keresnek engem, és azokat, akik nem! Vigyétek, vigyétek a tüzet, az örömhírt, vigyétek az Én dicsőségemet.

Ébredjetek fel ti alvó nemzetek, ébredjetek fel emberek, ébredjetek fel a gyűlöletből, a szegénység láncait, a betegség láncait felszabadítottam, járjatok az én világosságomban, és szabadságomban.

Ébredjetek, ébredjetek, ebben az időben jöttetek a királyságba, hát dolgozzatok Nekem, hozzátok be az embereket, Én világítok előttetek, az Én szövetnékem világosítsa meg az útjaitokat, menjetek a sötétben ülőkhöz, világítsatok a tévelygőknek, ne rejtsétek véka alá a világosságomat, az Én Fiam, Jézus nevét vigyétek ki a világba, mert ez a név mindenek felett való! Halleluja!

Én adtam a dicsőséget nektek, Én adtam a világosságot és az örök életet, vigyétek el az alvó népekhez, nemzetekhez, a sötétben lévőhöz. Kinyitottam az ajtókat, felfegyvereztelek titeket.

Mindent nektek adtam, az Én Igémet, a szeretettemet,a hatalmamat, hát legyetek hajlandók és engedelmesek, járjatok Velem, hogy a föld javaival éljetek. Ésaiás 1/19.

Én az Úr megteszem, mert a vég közeleg. Siessetek, siessetek, menjetek át a kapukon, készítsétek a népnek az útját, töltsétek, töltsétek az utat, hányjátok el a köveket, emeljetek zászlót a népek fölé. Ésaias 62/10. Hányjátok a köveket, mert az idő közel.

Bátorítsátok az embereket, és vigyétek az élő vizet, énekeljetek! Méltó a Bárány, méltó, hogy felnyissa a könyvet.
Bátorságot adok néktek, elküldelek az útra, hívogassátok be a népeket, haza várom, őket, az Én népem mely nevemről neveztetett, elvárom, hogy dicsőséget adjanak nekem, és az Én királyságomnak, mely örökkön-örökké megmarad, mert szóltam, és meglett.

Én az Úr szólok, és elrendeltem az időket, elrendeltem a kapcsokat és a kötéseket, az elhívásokat, és küldelek, veletek Vagyok, ne féljetek, siessetek, siessetek, amíg nem késő!

Az embereket a félelem megkísértette, és megrettentette, az ellenség megsokasodott, a sötétség még sötétebb lett, ez a kezdete a földindulásnak, és a nehéz időszaknak, járjatok Velem, megóvlak és megvédelmezlek ebben a gonosz időkben.

Krisztus Testét oltalommal, védelemmel vettem körbe, de fellázadtak, hűtlenek, engedetlenek lettek, visszaéltek a jóságommal, pedig Én szelíden vezetem az Én népemet, bekötöm sebeiket, az Én igám gyönyörűséges, az Én terhem könnyű.

Járjatok a világosságomban, a tisztaságomban, járjatok egyenes úton, el ne hajoljatok se jobbra, sem balra, Én az Úr intelek titeket, járjatok Velem, az Én rejtekemben biztonság van.

Odakint sötétség, bizonytalanság és kétség van, Nálam a hit a szeretet, amely nélkül nem élhet ember. Használni akarlak titeket, szeretteim gyertek, gyertek be az Én örömömbe, Én vagyok az Alfa és az Omega, Én vagyok a kezdet és a vég.

Ezt mondja a Seregeknek Ura: Egy kevés idő van még, és én megindítom az eget és a földet, a tengert és a szárazt. Aggeus 2/6.
És aki megtartja az Én beszédemet, biztonságba helyezem, megvédelmezem, miként anyja védelmezi gyermekét.

Egységet akarok és nem háborút Krisztus Testében, egységet, és békességet, mert harag jön azokra, akik elhajoltak az Igazságtól, és hamis tanok felé hajoltak.
Lesznek, akik élnek és tovább haladnak az Én buzdításommal és bátorításommal.

Menjetek, menjetek, menjetek előre, ne szomorítsátok a szívemet, járjatok szeretetben, egységben, szűnjön meg a gyalázat Krisztus Testében és mindaz, ami gátolja és rombolja az Én Királyságomat.

Megáldalak benneteket, keressetek, míg megtaláltok, szeretlek és hazavárlak titeket, hozzátok be a kintlévőket, hozzátok be a szeretteiteket, hozzátok, hozzátok a tejjel, mézzel folyó földre, az örök életbe, melyet Én teremtettem, sokak örömére és az Én Örömömre. 4Mózes 14/8.

Szeretlek Titeket!
Amen.


EGYHÁZUNKBAN VENDÉGÜL LÁTTUK MARK WILLHITE NEMZETKÖZI SZOLGÁLÓT;
(USA) aki 4 helyen szolgált hazánkban.

Tanításaiból, dicséreteiből részletek találhatók a videók menűpontban.
Örömmel értesítünk Mindenkit,
hogy 2011. szeptember 2-5-ig kedves vendégeket láttunk vendégül Angliából: John és Brenda Wayt, akik az FCF európai vezetőségének tagjai;

Vendégeink a következő helyeken szolgáltak;

2011 IX. 02. péntek Budapest 17.00 órakor
2011 IX. 03. szombat Budapesten 10.00 órakor
2011 IX. 03. szombat Budapesten Isten tisztelet 16.00 órakor

2011 IX. 04. vasárnap Szegeden Isten tisztelet 15.00 óra
Szeptember végén egyházunkba látogatott
Gail Buse,
az FCF - Faith Cristian Fellowship International Inc. (Keresztény Hit Közösség) nemzetközi igazgatója az Amerikai Egyesült Államokból.

Tanításaiból részleteket láthatnak a "Videók" menüpont között.
2010. szeptember 29-től

Egyházunk vendége volt, és Evangéliumot hirdetett:


Gail Buse (USA )

Kenneth Hagin leánya szolgálatának igazgatója (FCF: Faith Christian Fellowship Int’l Nemzetközi Keresztény Hit Közösség)...
2010-ben ismét újra Magyarországon köszöntöttük régi kaliforniai ismerőseinket:
Dr. Chuck Flynnt és
Dr. Mary Ann Flynnt.


Isten csodálatosan felkent prófétái, Isten Igéjét tanítják és a prófécia ajándékában hatalmasan használja Őket Isten!

A prófécia fő célja, bátorítsa és buzdítsa Krisztus Testét és felébressze azokat, akik e mostani időkben jöttek a királyságba.

A prófétai szó által az Úr gyógyulással, szabadulással, és szellemi ajándékokkal örvendeztetti meg a hívőket.
Köszönet Istennek az Ő szolgálatukért, és a hatalmas felkenetésükért!

2006. novemberétől egy nemzetközi hitszervezethez, az FCF-hez tartozunk.
(Faith Christian Fellowship Internacional Church) /Hit-Keresztény-Közösség/

Az FCF-be 42 ország pásztorai csatlakoztak be!

Az FCF nemzetközi hitszervezet vezetője Kenneth Hagin leánya: Pat Harrison.
Ez a kapcsolat az Üdvösség Hirdetői Egyház (Budapest, XVIII. Üllői út 486) számára ajtót nyitott a nemzetközi keresztény világba, felekezetek, és szolgálatok megismerésére, a tapasztalatok kicserélésére, és egymás szolgálatának segítésére, valamint egy nemzetközi Bibliaiskola beindítására!

Az elmúlt időszakban, több rangos nemzetközi szolgálatot láttunk vendégül, és várunk további, a keresztényvilágban igen megbecsült szolgálókat.

2006 novemberétől egy nemzetközi hitszervezethez, az FCF-hez tartozunk. /Faith Christian Fellowship Internacional Church/

Örömmel tudatjuk Veletek, hogy Budapesten 2008. április 4-5-én vezető pásztortalálkozó volt a Templomunkban,

ahol az Úr dicsőségére, a világ sok tájáról Isten szíve szerint való pásztorok szolgáltak.

Kiemelten:

GAIL BUSE
(az FCF nemzetközi szolgálója, 2009-től nemzetközi igazgatója)
MATTHIAS SCHMOECKER
(2009-ig az FCF európai igazgatója)

Bibliaiskola2007. Március 15-én nagy izgalommal készültünk az Egyházunk Bibliaiskola megnyitójára.

Isten kegyelméből Egyházunk egy Nemzetközi Bibliaiskolát indított, amit neves és nemzetközileg elismert szolgálók állítottak össze, pl. Joyce Meyer, Reinhard Bonnke, T.L. Osborn.

Ezt az anyagot 85 országban oktatják.
Kurzusainkat folyamatosan indítjuk az igényeknek megfelelően.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Jelentkezés, információ és tájékoztatás: 06/20/9239-040

Köszönet Istennek, az Igében való növekedésért, amit kapunk az iskola elvégzésével.

FELKENETÉS, BEIKTATÁS, PRÓFÉCIA:
2007. MÁJUSKorábban már örömmel tudattuk Veletek, hogy 2006. november 1-től egy nemzetközi hitszervezethez az „FCF”-hez kapcsolódtunk, amely 42 ország pásztorait fogja össze, vezetője Kenneth Hagint leánya Patt Harrison.

A becsatlakozásunk hivatalos beiktatása 2007. május 11-én volt. Egy nemzetközi konferencia keretén belül, amely 4 napig tartott, és Prenzlauba, Németországban tartották.
Európa több országából, és az egész világból számos „FCF” pásztor volt jelen.

A vezetőséget Bob Buse (USA) és Matthias Schmöcker (Németország) képviselte, mindketten nemzetközi igazgatók.

Mind a négy nap feledhetetlen volt számunkra, tanításokkal, kijelentésekkel, megértésekkel teljes.

Bob Buse próféciája:,
Nagy Éva és István Üdvösség Hirdetői Egyház vezető pásztorai számára:

Az Úr azt mondja Saulnak, hogy szolgává teszlek, hogy tanúbizonyságot tegyél, tanúbizonyság legyél, és hála az Úrnak hogy nem mi magunkat kell szolgákká tennünk, hanem Ő tesz minket szolgákká, és Ő készít fel minket, Jézus tett az Ő szolgájává, titeket, és azt mondta, hogy meg foglak szabadítani a zsidóktól, ugyanúgy, mint a pogányoktól, akikhez, most küldelek téged.

Apostolok Csel. 13/45-48.„Mikor pedig látták a zsidók a sokaságot, betelének irigységgel, és ellene mondának azoknak, miket Pál mond vala, ellenkezve és káromlást szólva. Akkor Pál és Barnabás nagy bátorsággal szólva mondának: Szükséges volt, hogy először néktek hirdettessék az Isten Igéje: de mivelhogy ti megvetitek azt, és nem tartjátok méltóknak magatokat az örök életre, ímé a pogányokhoz fordulunk. Mert így parancsolta nékünk az Úr: Rendeltelek téged világosságul a pogányoknak, hogy légy üdvösségükre a földnek széléig. A pogányok pedig ezeket hallván, örvendezének, és magasztalják vala Úrnak Igéjét: Terjede pedig az Úrnak Igéje az egész tartományban. A zsidók azonban felindíták az istenfélő és előkelő asszonyokat és a város vezetőit, és üldözést támasztának Pál és Barnabás ellen, és kiűzék őket határukból. Azok pedig lábuknak porát lerázván ellenük, elmenének Ikóniumba. A tanítványok pedig betelnek vala örömmel és Szent Szellemmel”

Ap.Csel. 20:24: „De semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csakhogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének Evangéliumáról.

Az első, amit az Úr tesz, hogy szolgává tesz minket, ti már ki lettetek küldve, az elhívásotokban aktívak vagytok. Azt mondja Saulnak, elküldelek Téged, hogy megnyissad az ő szemeiket.

Ap. Csel. 26/16-18. „Kelj fel, és állj lábaidra: mert azért jelentem meg néked, hogy téged szolgává és bizonysággá rendeljelek úgy azokban, amiket láttál, mint azokban, amikre nézve meg fogok néked jelenni. Megszabadítván téged e néptől és a pogányoktól, kik közé most küldelek, hogy megnyissad szemeiket, hogy sötétségből világosságra az Istenhez térjenek, hogy bűneiknek eltörlését és a megszenteltek között osztályrészt nyerjenek az énbennem való hit által.

Erre letettek elküldve, hogy prédikáljátok Isten szavát, a Szent Szellemnek segítségével, hogy akik a sötétségben ülnek, megnyíljon a szemük a világosságra, ez a mi elhívásunk, ez a Ti elhívásotok, az Isten szava, amikor belép, az világosságot ad, és megszabadít a sötétségből, a sátán hatalmától, Istenhez!

Az Evangélium szolgái, Istennek emberei vagyunk, akik segítik az embereket a sötétségből a világosságra fordulni, és az ördög gyermekeiből, Isten gyermekei lesznek!
Helyreállításban vagyunk, Isten szava átváltoztatja az embereket, a bűneik bocsánatát, és az örök életet elnyerik, és részesei lesznek az örökségnek.

Másik része az elhívásunknak, hogy segítsük Isten népét, hogy az örökségüket el tudják fogadni az Úrtól, és ebben lehet a mi sikerünket lemérni.

Kolosse 4/17. „Vigyázz a szolgálatra, melyre vállalkoztál az Úrban, hogy azt betöltsd!”
Amit kaptatok az Úrtól betöltsétek, bevégezzétek! Mindenkinek megvan a versenypályája, Istentől elrendelve, ha a végéhez érünk a szolgálatunknak, akkor képesek legyünk felemelni a kezünket, és elmondani: megtartottam a hitet, bevégeztem a futásomat, és a dicsőségnek koronája eltétetett a számomra!


Isten elrendelt titeket, hogy befejezzétek a futásotokat, és felszerelt. Ennek egy része, a jelenlévő emberek, akik veletek partnerek, akik titeket elfogadtak ma, ez Istennek a terve, hogy akik itt vannak körülöttetek, veletek együtt előre haladjanak, és a kezeiteket felemeljék, hogy soha többé ne érezzétek magatokat egyedül.

Tudjátok, hogy körül vagytok véve olyan emberekkel, akik hisznek bennetek, és nem fognak titeket elhagyni.
Áldott legyen az Úr!
Amen.
Teljesítsétek be a szolgálatot, amire elhívott az Úr!

2.
Személyes prófécia: Uram Te elhívtad őket, és ők válaszoltak a Te hívásodra az életükben, felszerelted, és kiküldted őket, ma este melléjük állunk, és felismerjük, mind azt, amit tettél és mindazt, amit tenni fogsz, az életükben, átadjuk nekik, ami a Te akaratod, az ajándékok, a bölcsesség, minden, amire szükségük van.
Köszönjük Évát és Istvánt, a Te terveidet az ő életükben és ők ismerik azt.

Adj nekik halló szívet, hogy világosan hallják meg a Te hangodat, a Te akaratodat, a Te terved, és a Te célodat!

Nagy Éva: Köszönöm Uram, hogy ő a hegye a lándzsának, ami a Te kezedben van, és amit előre dobsz.
Köszönöm Uram, mindarra, amire őt elküldted, ő célba fog találni!
Köszönöm, hogy ő éles, köszönöm, hogy ő erős, és köszönöm, hogy bátor, nem gyenge, ő nincs egyedül, ő nem fél, hanem erős! Erős a Szellemben! Köszönjük Uram.

István: A te életed, életfontosságú része ennek a szolgálatnak, és ragyogni fogsz, ugyanúgy, mint a feleséged, és szolgálni fogsz ugyanannyi embernek, mint ahogy ő szolgál, és semmiben nem fogsz lemaradni. Jézus nevében Amen.

Egy ellenük készült fegyver sem lesz jó szerencsés, nem fog sikerrel járni, mert körülveszed őket, a Te pajzsoddal Jézus nevében.
Köszönöm, hogy van erejük futni, futni, egyre gyorsabban, és tovább, és Te megnagyobbítod ma az ő értelmüket, a kapacitásukat, a lehetőségeiket, hogy EL TUDJANAK FOGADNI, ÉS TOVÁBB ADJÁK, KAPNAK TŐLED, ÉS TOVÁBB ADJÁK!

Köszönöm Uram, hogy ez az ő életüknek a mintája, minél többet vesznek Tőled, és tovább adják! Köszönöm, hogy nagy aratás lesz, nagy-nagy gyümölcsök, nagy siker! Jézus nevében.

Gabi Schmöcker próféciája:
Legyetek merészek, mint az oroszlán, merészek, és vakmerők, mint az oroszlán, menjetek előre, soha nem adjátok fel a helyeteket, akárhova megy a lábatok, foglaljátok el azt a földet, és semmit ne adjatok vissza, semmilyen helyzetben, sem körülményben.

Vannak részek, Éva amire azt gondolod, nem fontos, de semmit nem lehet feladni.
Legyetek a Szent Szellem által vezetve, és legyetek merészek, mint az oroszlán, Jézus nevében. Mindenre van idő, és most már hivatalosan az FCF része vagytok! Amen

Örömmel tudatjuk Veletek, hogy
2006. november 1-től
egy nemzetközi Hitszervezethez (FCF) kapcsolódtunk, amely 42 ország pásztorait fogja össze. A vezetője Kenneth Hagin lánya Pat Harrison.

Ez a becsatlakozás az Egyházunk számára felemelkedést hozott és hoz, mert a nemzetközi keresztény világba ajtót nyitott, más felekezetek és pásztorok megismerésére, kölcsönös tapasztalatok kicserélésére egymás szolgálatának szükség szerinti segítségére.

Köszönet Istennek ezekért a drága kapcsokért, amelyek önzetlenül segítik Krisztus testének az egységét, és növekedését.

1 Korinthus 12/13: „Mert hiszen egy Szellem által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok: és mindnyájan egy Szellemmel itattattunk meg.”
2006. október 10-17-ig Egyházunk vendégei voltak Bob Buse (USA) és Matthias Schmöcker (B.R.D.) az FCF nemzetközi igazgatói.
Bob Buse először járt Magyarországon és csodálatosnak tartotta Budapestet és az embereket.
Az alkalom után kijelentette, Magyarországon is erőteljes Isten jelenléte.
- Matthias Schmöckert múltbéli személyes szeretet fűzi Magyarországhoz. Alázattal szolgált az Egyházunk minden gyülekezete felé. A két szolgáló először Kiskunfélegyházán, majd Budapesten a XVIII. Kerületben, és a Szegedi Gyülekezetünkben teljesített szolgálatot. Felemelő, és felejthetetlen volt az Egyházunk számára az Ő szolgálatuk, köszönet Istennek az Ő hatalmas jelenlétéért, és a tanításokért, amely a szívekhez szólt!

Örömmel közöljük, hogy létrejött Egyházunk Alapítványa, melynek neve:

„ÖRÖMHÍRMONDÓK ALAPÍTVÁNY”

a Fővárosi Bíróság 10.023 sorszám alatt 2006. szeptemberében bejegyezte.

Várjuk Alapítványunkba a segítőket, és a támogatást.

Örömhírmondók Alapítvány

Adószám: 18259216-1-43
Bankszámla számunk:
BB Rt 10103881-58572100-01000005

Alapítványunk főbb céljai:
- a társadalmilag hátrányos helyzetű, elesett emberek, és családok felkarolása, támogatása, segítése.
- Felnőttek, és gyermekek számára üdülések, szellemi hasznot hajtó összejövetelek, csoportos foglakozások szervezése, megtartása.
- A keresztény erkölcsre, hitre való neveléssel az emberek közötti kapcsolatok javítása.

Bővebb információért érdeklődni lehet:
Emailben: udvosseghirdetoi_egyhaz@citromail.hu, vagy
a 06-1-290-7381 (üzenetrögzítő) telefonszámon.

KÖNYVBEMUTATÓ:
MEGJELENT NAGY ÉVA ÚJ KÖNYVE:
"KIÚT A PUSZTÁBÓL" címmel:
ide kattint

DIPLOMAÁTADÁS ZENTÁN ide kattint

NAGYBOLDOGASSZONY NAPJA ide kattint

EVANGÉLIUM HIRDETÉSE SZABADKÁN ide kattint

A CSODA
ide kattint

PRÓFÉTÁK MAGYARORSZÁGON
ide kattint

SZENTFÖLDI UTAZÁS MEGTEKINTÉSE:
ide kattint

KÖNYVBEMUTATÓ:
Megjelent NAGY ÉVA:
"AKINEK VOLT BÁTORSÁGA" című könyve.
ide kattint

BIBLIAISKOLA BUDAPESTEN
ide kattint

FCF ADOMÁNYOK:
ide kattint

IZRAEL TÉGED IS VÁR
ide kattint

KERESZTÉNY ESKÜVŐ
ide kattint
FELHÍVÁS
ide kattint

SZENTFÖLDI ZARÁNDOKLAT
ide kattint
Még nincs szöveg...

Honlapkészítés