ÜDVÖSSÉG HIRDETŐI VALLÁSI EGYESÜLET

Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik...
EGYHÁZ
BEMUTATKOZUNK
ALKALMAiNK..
ELÉRHETŐSÉGÜNK
BANKSZÁMLASZÁM
IMA AZ ÜDVÖSSÉGÉRT
PRÓFÉCIÁK
IMÁDSÁGOK MINDENKINEK
TANÍTÁSOK
VIDEÓ DICSÉRET, TANÍTÁS
IGÉK AZ ÚRTÓL
HÍREINK
INGYENES BIBLIA ISKOLA
ÚJSZÖV. HANGOS BIBLIA
ÜDVÖSSÉGHIRDETŐI
KIADVÁNYAINK
JÉZUS FELTÁMADÁSA

BELÉPÉS
Azonosító:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó
Regisztráció

HÍREK
Kérlek ha felteszed a cikkeinket, vagy egyéb anyagainkat a web oldaladra, vagy blokkodra, akkor az a kérésem, hogy a hivatkozást is tedd fel azzal együtt, mert az így becsületes. Isten Áldjon meg hatalmasan.


2006. novemberétől egy nemzetközi hitszervezethez, az FCF-hez tartozunk.
(Faith Christian Fellowship Internacional Church) /Hit-Keresztény-Közösség/

Az FCF-be 42 ország pásztorai csatlakoztak be!

Az FCF nemzetközi hitszervezet vezetője Kenneth Hagin leánya: Pat Harrison.

Örömmel tudatjuk Veletek, hogy
2006. november 1-től
egy nemzetközi Hitszervezethez (FCF) kapcsolódtunk, amely 42 ország pásztorait fogja össze. A vezetője Kenneth Hagin lánya Pat Harrison.

Ez a becsatlakozás az Egyházunk számára felemelkedést hozott és hoz, mert a nemzetközi keresztény világba ajtót nyitott, más felekezetek és pásztorok megismerésére, kölcsönös tapasztalatok kicserélésére egymás szolgálatának szükség szerinti segítségére.

Köszönet Istennek ezekért a drága kapcsokért, amelyek önzetlenül segítik Krisztus testének az egységét, és növekedését.

1 Korinthus 12/13: „Mert hiszen egy Szellem által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok: és mindnyájan egy Szellemmel itattattunk meg.”
2010-ben ismét újra Magyarországon köszöntöttük régi kaliforniai ismerőseinket:
Dr. Chuck Flynnt és
Dr. Mary Ann Flynnt.


Isten csodálatosan felkent prófétái, Isten Igéjét tanítják és a prófécia ajándékában hatalmasan használja Őket Isten!

A prófécia fő célja, bátorítsa és buzdítsa Krisztus Testét és felébressze azokat, akik e mostani időkben jöttek a királyságba.

A prófétai szó által az Úr gyógyulással, szabadulással, és szellemi ajándékokkal örvendeztetti meg a hívőket.
Köszönet Istennek az Ő szolgálatukért, és a hatalmas felkenetésükért!


FELKENETÉS, BEIKTATÁS, PRÓFÉCIA:
2007. MÁJUSKorábban már örömmel tudattuk Veletek, hogy 2006. november 1-től egy nemzetközi hitszervezethez az „FCF”-hez kapcsolódtunk, amely 42 ország pásztorait fogja össze, vezetője Kenneth Hagint leánya Patt Harrison.

A becsatlakozásunk hivatalos beiktatása 2007. május 11-én volt. Egy nemzetközi konferencia keretén belül, amely 4 napig tartott, és Prenzlauba, Németországban tartották.
Európa több országából, és az egész világból számos „FCF” pásztor volt jelen.

A vezetőséget Bob Buse (USA) és Matthias Schmöcker (Németország) képviselte, mindketten nemzetközi igazgatók.

Mind a négy nap feledhetetlen volt számunkra, tanításokkal, kijelentésekkel, megértésekkel teljes.

Bob Buse próféciája:,
Nagy Éva és István Üdvösség Hirdetői Egyház vezető pásztorai számára:

Az Úr azt mondja Saulnak, hogy szolgává teszlek, hogy tanúbizonyságot tegyél, tanúbizonyság legyél, és hála az Úrnak hogy nem mi magunkat kell szolgákká tennünk, hanem Ő tesz minket szolgákká, és Ő készít fel minket, Jézus tett az Ő szolgájává, titeket, és azt mondta, hogy meg foglak szabadítani a zsidóktól, ugyanúgy, mint a pogányoktól, akikhez, most küldelek téged.

Apostolok Csel. 13/45-48.„Mikor pedig látták a zsidók a sokaságot, betelének irigységgel, és ellene mondának azoknak, miket Pál mond vala, ellenkezve és káromlást szólva. Akkor Pál és Barnabás nagy bátorsággal szólva mondának: Szükséges volt, hogy először néktek hirdettessék az Isten Igéje: de mivelhogy ti megvetitek azt, és nem tartjátok méltóknak magatokat az örök életre, ímé a pogányokhoz fordulunk. Mert így parancsolta nékünk az Úr: Rendeltelek téged világosságul a pogányoknak, hogy légy üdvösségükre a földnek széléig. A pogányok pedig ezeket hallván, örvendezének, és magasztalják vala Úrnak Igéjét: Terjede pedig az Úrnak Igéje az egész tartományban. A zsidók azonban felindíták az istenfélő és előkelő asszonyokat és a város vezetőit, és üldözést támasztának Pál és Barnabás ellen, és kiűzék őket határukból. Azok pedig lábuknak porát lerázván ellenük, elmenének Ikóniumba. A tanítványok pedig betelnek vala örömmel és Szent Szellemmel”

Ap.Csel. 20:24: „De semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csakhogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének Evangéliumáról.

Az első, amit az Úr tesz, hogy szolgává tesz minket, ti már ki lettetek küldve, az elhívásotokban aktívak vagytok. Azt mondja Saulnak, elküldelek Téged, hogy megnyissad az ő szemeiket.

Ap. Csel. 26/16-18. „Kelj fel, és állj lábaidra: mert azért jelentem meg néked, hogy téged szolgává és bizonysággá rendeljelek úgy azokban, amiket láttál, mint azokban, amikre nézve meg fogok néked jelenni. Megszabadítván téged e néptől és a pogányoktól, kik közé most küldelek, hogy megnyissad szemeiket, hogy sötétségből világosságra az Istenhez térjenek, hogy bűneiknek eltörlését és a megszenteltek között osztályrészt nyerjenek az énbennem való hit által.

Erre letettek elküldve, hogy prédikáljátok Isten szavát, a Szent Szellemnek segítségével, hogy akik a sötétségben ülnek, megnyíljon a szemük a világosságra, ez a mi elhívásunk, ez a Ti elhívásotok, az Isten szava, amikor belép, az világosságot ad, és megszabadít a sötétségből, a sátán hatalmától, Istenhez!

Az Evangélium szolgái, Istennek emberei vagyunk, akik segítik az embereket a sötétségből a világosságra fordulni, és az ördög gyermekeiből, Isten gyermekei lesznek!
Helyreállításban vagyunk, Isten szava átváltoztatja az embereket, a bűneik bocsánatát, és az örök életet elnyerik, és részesei lesznek az örökségnek.

Másik része az elhívásunknak, hogy segítsük Isten népét, hogy az örökségüket el tudják fogadni az Úrtól, és ebben lehet a mi sikerünket lemérni.

Kolosse 4/17. „Vigyázz a szolgálatra, melyre vállalkoztál az Úrban, hogy azt betöltsd!”
Amit kaptatok az Úrtól betöltsétek, bevégezzétek! Mindenkinek megvan a versenypályája, Istentől elrendelve, ha a végéhez érünk a szolgálatunknak, akkor képesek legyünk felemelni a kezünket, és elmondani: megtartottam a hitet, bevégeztem a futásomat, és a dicsőségnek koronája eltétetett a számomra!


Isten elrendelt titeket, hogy befejezzétek a futásotokat, és felszerelt. Ennek egy része, a jelenlévő emberek, akik veletek partnerek, akik titeket elfogadtak ma, ez Istennek a terve, hogy akik itt vannak körülöttetek, veletek együtt előre haladjanak, és a kezeiteket felemeljék, hogy soha többé ne érezzétek magatokat egyedül.

Tudjátok, hogy körül vagytok véve olyan emberekkel, akik hisznek bennetek, és nem fognak titeket elhagyni.
Áldott legyen az Úr!
Amen.
Teljesítsétek be a szolgálatot, amire elhívott az Úr!

2.
Személyes prófécia: Uram Te elhívtad őket, és ők válaszoltak a Te hívásodra az életükben, felszerelted, és kiküldted őket, ma este melléjük állunk, és felismerjük, mind azt, amit tettél és mindazt, amit tenni fogsz, az életükben, átadjuk nekik, ami a Te akaratod, az ajándékok, a bölcsesség, minden, amire szükségük van.
Köszönjük Évát és Istvánt, a Te terveidet az ő életükben és ők ismerik azt.

Adj nekik halló szívet, hogy világosan hallják meg a Te hangodat, a Te akaratodat, a Te terved, és a Te célodat!

Nagy Éva: Köszönöm Uram, hogy ő a hegye a lándzsának, ami a Te kezedben van, és amit előre dobsz.
Köszönöm Uram, mindarra, amire őt elküldted, ő célba fog találni!
Köszönöm, hogy ő éles, köszönöm, hogy ő erős, és köszönöm, hogy bátor, nem gyenge, ő nincs egyedül, ő nem fél, hanem erős! Erős a Szellemben! Köszönjük Uram.

István: A te életed, életfontosságú része ennek a szolgálatnak, és ragyogni fogsz, ugyanúgy, mint a feleséged, és szolgálni fogsz ugyanannyi embernek, mint ahogy ő szolgál, és semmiben nem fogsz lemaradni. Jézus nevében Amen.

Egy ellenük készült fegyver sem lesz jó szerencsés, nem fog sikerrel járni, mert körülveszed őket, a Te pajzsoddal Jézus nevében.
Köszönöm, hogy van erejük futni, futni, egyre gyorsabban, és tovább, és Te megnagyobbítod ma az ő értelmüket, a kapacitásukat, a lehetőségeiket, hogy EL TUDJANAK FOGADNI, ÉS TOVÁBB ADJÁK, KAPNAK TŐLED, ÉS TOVÁBB ADJÁK!

Köszönöm Uram, hogy ez az ő életüknek a mintája, minél többet vesznek Tőled, és tovább adják! Köszönöm, hogy nagy aratás lesz, nagy-nagy gyümölcsök, nagy siker! Jézus nevében.

Gabi Schmöcker próféciája:
Legyetek merészek, mint az oroszlán, merészek, és vakmerők, mint az oroszlán, menjetek előre, soha nem adjátok fel a helyeteket, akárhova megy a lábatok, foglaljátok el azt a földet, és semmit ne adjatok vissza, semmilyen helyzetben, sem körülményben.

Vannak részek, Éva amire azt gondolod, nem fontos, de semmit nem lehet feladni.
Legyetek a Szent Szellem által vezetve, és legyetek merészek, mint az oroszlán, Jézus nevében. Mindenre van idő, és most már hivatalosan az FCF része vagytok! Amen
2006. október 10-17-ig Egyházunk vendégei voltak Bob Buse (USA) és Matthias Schmöcker (B.R.D.) az FCF nemzetközi igazgatói.
Bob Buse először járt Magyarországon és csodálatosnak tartotta Budapestet és az embereket.
Az alkalom után kijelentette, Magyarországon is erőteljes Isten jelenléte.
- Matthias Schmöckert múltbéli személyes szeretet fűzi Magyarországhoz. Alázattal szolgált az Egyházunk minden gyülekezete felé. A két szolgáló először Kiskunfélegyházán, majd Budapesten a XVIII. Kerületben, és a Szegedi Gyülekezetünkben teljesített szolgálatot. Felemelő, és felejthetetlen volt az Egyházunk számára az Ő szolgálatuk, köszönet Istennek az Ő hatalmas jelenlétéért, és a tanításokért, amely a szívekhez szólt!

Kiemelten:

GAIL BUSE
(az FCF nemzetközi szolgálója, 2009-től nemzetközi igazgatója)
MATTHIAS SCHMOECKER
(2009-ig az FCF európai igazgatója)

EGYHÁZUNKBAN VENDÉGÜL LÁTTUK MARK WILLHITE NEMZETKÖZI SZOLGÁLÓT;
(USA) aki 4 helyen szolgált hazánkban.

Tanításaiból, dicséreteiből részletek találhatók a videók menűpontban.
Örömmel értesítünk Mindenkit,
hogy. szeptember 2-5-ig kedves vendégeket láttunk vendégül Angliából: John és Brenda Wayt, akik az FCF európai vezetőségének tagjai;

Vendégeink a következő helyeken szolgáltak;

IX. 02. péntek Budapest 17.00 órakor
IX. 03. szombat Budapesten 10.00 órakor
IX. 03. szombat Budapesten Isten tisztelet 16.00 órakor

IX. 04. vasárnap Szegeden Isten tisztelet 15.00 óra
Szeptember végén egyházunkba látogatott
Gail Buse,
az FCF - Faith Cristian Fellowship International Inc. (Keresztény Hit Közösség) nemzetközi igazgatója az Amerikai Egyesült Államokból.

Tanításaiból részleteket láthatnak a "Videók" menüpont között.
2010. szeptember 29-től

Egyházunk vendége volt, és Evangéliumot hirdetett:


Gail Buse (USA )

Kenneth Hagin leánya szolgálatának igazgatója (FCF: Faith Christian Fellowship Int’l Nemzetközi Keresztény Hit Közösség)...
Ez a kapcsolat az Üdvösség Hirdetői Egyház (Budapest, XVIII. Üllői út 486) számára ajtót nyitott a nemzetközi keresztény világba, felekezetek, és szolgálatok megismerésére, a tapasztalatok kicserélésére, és egymás szolgálatának segítésére, valamint egy nemzetközi Bibliaiskola beindítására!

Az elmúlt időszakban, több rangos nemzetközi szolgálatot láttunk vendégül, és várunk további, a keresztényvilágban igen megbecsült szolgálókat.

2006 novemberétől egy nemzetközi hitszervezethez, az FCF-hez tartozunk. /Faith Christian Fellowship Internacional Church/

Örömmel tudatjuk Veletek, hogy Budapesten vezető pásztortalálkozó volt a Templomunkban,

ahol az Úr dicsőségére, a világ sok tájáról Isten szíve szerint való pásztorok szolgáltak.


Bibliaiskola2007. Március 15-én nagy izgalommal készültünk az Egyházunk Bibliaiskola megnyitójára.

Isten kegyelméből Egyházunk egy Nemzetközi Bibliaiskolát indított, amit neves és nemzetközileg elismert szolgálók állítottak össze, pl. Joyce Meyer, Reinhard Bonnke, T.L. Osborn.

Ezt az anyagot 85 országban oktatják.
Kurzusainkat folyamatosan indítjuk az igényeknek megfelelően.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Jelentkezés, információ és tájékoztatás: 06/20/9239-040

Köszönet Istennek, az Igében való növekedésért, amit kapunk az iskola elvégzésével.
ÉVES BESZÁMOLÓ JELENTÉSEK:

ide kattint
Örömmel közöljük, hogy létrejött Egyházunk Alapítványa, melynek neve:

„ÖRÖMHÍRMONDÓK ALAPÍTVÁNY”

a Fővárosi Bíróság 10.023 sorszám alatt 2006. szeptemberében bejegyezte.

Várjuk Alapítványunkba a segítőket, és a támogatást.

Örömhírmondók Alapítvány

Adószám: 18259216-1-43
Bankszámla számunk:
BB Rt 10103881-58572100-01000005

Alapítványunk főbb céljai:
- a társadalmilag hátrányos helyzetű, elesett emberek, és családok felkarolása, támogatása, segítése.
- Felnőttek, és gyermekek számára üdülések, szellemi hasznot hajtó összejövetelek, csoportos foglakozások szervezése, megtartása.
- A keresztény erkölcsre, hitre való neveléssel az emberek közötti kapcsolatok javítása.

Bővebb információért érdeklődni lehet:
Emailben: udvosseghirdetoi_egyhaz@citromail.hu, vagy
a 06-1-290-7381 (üzenetrögzítő) telefonszámon.

KÖNYVBEMUTATÓ:
MEGJELENT NAGY ÉVA ÚJ KÖNYVE:
"KIÚT A PUSZTÁBÓL" címmel:
ide kattint

DIPLOMAÁTADÁS ZENTÁN ide kattint

NAGYBOLDOGASSZONY NAPJA ide kattint

EVANGÉLIUM HIRDETÉSE SZABADKÁN ide kattint

A CSODA
ide kattint

PRÓFÉTÁK MAGYARORSZÁGON
ide kattint

SZENTFÖLDI UTAZÁS MEGTEKINTÉSE:
ide kattint

KÖNYVBEMUTATÓ:
Megjelent NAGY ÉVA:
"AKINEK VOLT BÁTORSÁGA" című könyve.
ide kattint

BIBLIAISKOLA BUDAPESTEN
ide kattint

FCF ADOMÁNYOK:
ide kattint

IZRAEL TÉGED IS VÁR
ide kattint

KERESZTÉNY ESKÜVŐ
ide kattint
FELHÍVÁS
ide kattint

SZENTFÖLDI ZARÁNDOKLAT
ide kattint
Még nincs szöveg...

Honlapkészítés