ÜDVÖSSÉG HIRDETŐI VALLÁSI EGYESÜLET

Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik...
EGYHÁZ
BEMUTATKOZUNK
EVANGÉLIZÁCIÓS ALKALMAK
ELÉRHETŐSÉGÜNK
FELHÍVÁS ADÓ 1 %
BANKSZÁMLASZÁM
PRÓFÉCIÁK
JÉZUS FELTÁMADÁSA
IMÁDSÁGOK MINDENKINEK
TANÍTÁSOK
VIDEÓ DICSÉRET, TANÍTÁS
IGÉK AZ ÚRTÓL
HÍREINK
INGYENES BIBLIA ISKOLA
ÚJSZÖV. HANGOS BIBLIA
EVA NAGY BUDAPEST
KIADVÁNYAINK

HÍREK
Videó tanítások
- 2014.11.03.

tovább >>

A HONLAPUNKON TALÁLHATÓ VALAMENNYI ÍRÁS, TANÍTÁS SZABADON LETÖLTHETŐ ÉS KINYOMTATHATÓ, TOVÁBBADHATÓ AZ ADATVÉDELMI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN.IMA A TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁK ENYHÍTÉSÉRE


Az elmúlt időszakokban és az elkövetkező időszakokban katasztrófák sorozata zavarta és zavarja meg a nemzetek életét.
Hallunk háborúk híréről, természeti katasztrófákról, földrengésekről, szökőárakról, klímaváltozásokról, tűz, és
szélviharokról, mely rengeteg embernek az életét veszélyeztette és veszélyezteti.

A próféciák szerint az utolsó
idők jelei e természeti jelenségek, a háborúk, a gonosz megsokasodásának hatásai az egész világon éreztetik hatásukat.


A Máté evangélium 24. fejezete az idők jeleiről ír:
ezek a jelek kopogtatnak a nemzetek életében, figyelmeztetve
az embereket, hogy elközelített Isten országa, térjenek meg,
míg nem késő.
Az idők jeleihez hozzátartozik az hogy az emberekben meghidegült a szeretet: háborúznak,
viszálykodnak, gyűlölködnek, nem keresik Istent, közöny és
érdektelenség van a világban, az igaz is alig-alig menekül meg, akkor hova lesz az Istentelen?

A világ nem tudja kezelni ezeket a jeleket, félnek, mert számukra vagy ismeretlen a Biblia története, vagy nem érdekli őket az Úr eljövetelének közeledte, bálványokat imádnak, mint annak idején Áronék,
az aranyborjút, és nem tudják, hogy a Buddhákat, jógikat, jósokat, köveket, nem lehet Isten elé helyezni, mert Isten nem
ossza meg a dicsőségét mással.

IMA

Uram a kegyelmed minden időben velünk van, ezért csak fohászkodni tudunk alázattal, teljes szívvel, hogy enyhítsd a
földre leselkedő veszélyt, mely árthat és pusztíthat a föld lakosainak. A háborúkat, a rombolásokat, a pusztításokat, az
engedetlenségeket, a tolvajkodásokat, az Isten káromlásokat,
mely a sátán munkája, a Jézustól kapott hatalommal megkötjük a Földön, és a mennyben is meg lesz kötve. (Máté 18,18.)

Váljon szabaddá a föld és annak teljessége, az Úr ismerete és az Ige iránti éhség jöjjön a földre, mert méltó a bárány, hogy vegyen dicsőséget és tisztességet.

Uram imádsággal járulok a trónod elé, és köszönöm, hogy megmentesz a világra, a hazámra, leselkedő veszélyektől,
Benned van a menedékünk Uram! Te, aki a szeleket teszed
követeiddé, a lángoló tüzet szolgává. Uram, Te vagy az oltalmunk a szélvészben, a viharban, a vízben, mert a vizek
engednek a Te szavadnak, a tüzeket eloltja a víznek áradata.

Nem félünk az éjszakai ijesztéstől, a repülőnyíltól nappal!
Te háborúkat szüntetsz meg, kopjákat rontsz, hadi szekereket égetsz el!
(Zsolt. 46,9.)
Mikor vízen megyünk át, Te velünk vagy, és ha folyókon azok el nem borítanak, ha tűzben járunk, nem égünk meg, és láng
meg nem perzsel minket. (Ésaiás 43,2.)

Uram Te vagy az oltalmunk, várunk, páncélként kísérjen minket a Te hűséged!

Mikor megindul és megrendül a föld, és a hegyek is meginognak, nyújtsd ki kezeidet a magasból, és vigyél minket tágas térre, mert benned van a bizodalmunk!
Enyhíts az ítéleten!

Az istentelenek útja olyan, mint a homály, nem tudják, miben ütköznek meg; adj Uram megtérést a szívükbe!
Ébredjenek fel!
Az Evangélium tüze gerjessze fel az ÉBREDÉST és MEGTÉRÉST a népekben, a nemzetekben, hazánkban, családunkban!

Segíts Uram a meg nem térő városoknak, hogy
igazzá legyenek, hogy keressenek.

Köszönöm Atyám Jézus nevében, hogy megtérnek az Úrhoz a Föld minden népei, és Te kiutat adsz nekik!

Mert, ahol a bűn megsokasodik, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik!
Róma 5,20.)


Honlapkészítés