ÜDVÖSSÉG HIRDETŐI VALLÁSI EGYESÜLET

Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik...
EGYHÁZ JOGUTÓDJA
BEMUTATKOZUNK
EVANGÉLIZÁCIÓS ALKALMAK
ELÉRHETŐSÉGÜNK
FELHÍVÁS ADÓ 1 %
BANKSZÁMLASZÁM
PRÓFÉCIÁK
BETLEHEM CSILLAGA: JÉZUS
IMÁDSÁGOK MINDENKINEK
TANÍTÁSOK
VIDEÓ DICSÉRET, TANÍTÁS
IGÉK AZ ÚRTÓL
HÍREINK
EVA NAGY BUDAPEST
KIADVÁNYAINK
EGYÉB VIDEÓK
ENGLISH VIDEO

HÍREK
A HONLAPUNKON TALÁLHATÓ VALAMENNYI ÍRÁS, TANÍTÁS SZABADON LETÖLTHETŐ ÉS KINYOMTATHATÓ, TOVÁBBADHATÓ AZ ADATVÉDELMI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN.
Videó tanítások
- 2014.11.03.

tovább >>PRÓFÉCIA 2015 ÉVRE

Egy új év, új nap, új kezdet, új szellemi látást adok ,mert ÉN vagyok El Shaddai, Aki több, mint elegendő a te számodra!
Egy új kezdetet írok az életedben, a múlt elmúlt, valami új kezdődik, a pusztában utat nyitok, és a kietlenben folyóvizet, és az veled, és Velem kezdődik, mondja az Úr Isten. Ésaiás próféta könyve; 43,18-19.
Lépj előre bátran, hadd lássa az egész föld, a te hajlandóságodat, engedelmességedet, és bölcsességed.
A kétélű éles kard, az Igém áradjon ki a szádból. Az Én dicsőségemet adom neked, és az Én szövetnékem megy előtted, mert kedvemet leltem benned Én választottam.
János evangélium; 5,35, 2 Péter; 1,19.
Én választottalak ki téged, és elhívtalak, menj ki széles-e világra, mert az idő rövid! Vidd a sötétségbe az Én dicsőségemet, Én választottam! Én szerettem!
Kösd derekadra kardodat vitéz, övezd fel magadat az Igazsággal, az Én Igémmel, amely olyan, mint a sziklazúzó pöröly.
Zsoltárok könyve; 45,3-4. Jeremiás próféta könyve; 1,18-19.

Hatalmat adtam neked, hát használd és járj az ÉN győzelmemben! Útra bocsájtalak, menj, küldelek Én, s megáldlak Én, csak menj, és hirdesd a szavam!
Áld meg az embereket az Igazsággal, ebben a sötét időszakban, és fogsz nyerni, békességet és jóakaratot!
Népeket és nemzeteket fogsz legyőzni, az ÉN Igazságommal, mert tűzzé tettem az Igét a szádban, ne félj, és ne rettegj!
Ne gondold, hogy füstbe ment terv, ami történt veled, hagyd a múltat. Ez az új fejezet, amit most írok az életedben, ez az Én dicsőségemmel, és áldásommal lesz teljes.
Felszabadítlak a múlt, és jelen rettegett érzelmi nyomása alól, és az érzelmi konfliktusoktól. Ne a láthatókra tekints, mert az boldogtalanná tesz.
Magasabb szintre viszlek, és ez ki fog áradni belőled az embereknek, és meg fogja mutatni a dicsőségemet, az Igazságomat, és világosságomat.
2 Korinthusi levél; 3,18

Az Úr dicsősége vesz körbe, és ahova mész, oda megértést, és fényt fogsz vinni. Látni fogod, ahogy megnyílnak a szívek, és felszabadulnak, mert, ahogy fogsz szólni, és beszélni, fogod látni az emberek megtérését.
Fogod látni a növekedését, mert kitágítom a köteleidet és a sátradat, széles-e világra, mert jó és hű voltál hozzám. Nem szégyelltél, ezért és sem szégyellek megajándékozni téged! Ésaiás könyve; 54,2, Lukács evangéliuma; 9,26.

A talentumokat, amit beléd helyeztem, hatalmas növekedésnek indul ebben az évben!
Felgyorsultak az idők, és az események, az ördög haraggal teljes, mert kevés az ideje, ezért nézz, ne csak láss, mert körülötted is felgyorsul minden!

Fogod látni a növekedést, a bőséget, de fogod látni mások hanyatlását, és nehézségét, de Én szerettem, ne aggódj, mert az Én gondviselésem vesz körbe téged. Te a Felségesnek rejtekében lakozol, és a Mindenható árnyékában nyugszol. Gondom van rád, Én vagyok növekedést adó Isten!
Felkentelek, és küldelek; menj ki széles-e világra, és mutass be Engem; „Vagyok, Aki vagyok” 2 Mózes 3,14.
Amit beléd helyeztem, oszd meg hív emberekkel. Áttörés jön neked, de tudd viaskodni fognak ellened, de nem győzhetnek le, mert Én veled vagyok, és megszabadítlak téged! Jeremiás 1,19.
Ne félj, és ne rettegj, mert gondom van rád! Használd a hatalmadat, és a kardodat. Új ajtók nyílnak és új lehetőségek jönnek, bátran imádkozz, mert minden imád meghallgatattik, és nem tér vissza üresen!
Néhányan új munkát kapnak, néhányan elengedik a múltat, mert bölcsességet és előrelépést adok, hogy bátran menjetek előre
Bátorságot adok neked, hogy alkalmas és alkalmatlan időben is hirdess engem és ne szégyellj, buzdíts másokat is, hogy keressék Isten országát és az Ő Igazságát, mert közel az idő! 2.Timótheus 4,2, Máté Evangélium, 6,33.
Tűzzé teszem az Igémet a szádban, és bátorsággal használlak! Jeremiás 23,29

Menj és érints meg az embereket, és vidd ki az Én jó illatomat a világba. Hadd jöjjenek a fényemre, és a jó illatra az emberek, amely az élet illata, mert sokan vannak kint a világban, akik a sötétben ülnek, és e világhoz szabják magukat, és a halálra mennek. 2.Korinthusi levél; 2,14-17

Számítok rád, készíts útravaló eszközöket, mert kiküldlek téged széles e világra és ajtókat nyitok előtted, az az akaratom, hogy menj és hirdesd, hogy elközelgetett Isten országa és az Ő igazsága. Küldelek, mint Jónást küldtem, de te légy engedelmes!
Ezékiel könyve; 12,3. Jónás könyve; 1,2

Néhányatoknak anyagi bővölködést, áttörést, és felüdülést adok.
A felüdülés lehet; anyagi, gyógyulás, fejlődés, növekedés. Apostolok cselekedetei; 3,19

Tudd, az utolsó időkben vagyunk, még nincs itt a vég, de az idő egyre sötétebb, és kihívásokkal teljes, amely kihat az egész emberiségre, téged pedig küldelek, világíts, és mond el az Igazságot ezekben az időkben, mert ha te hallgatsz, máshonnan lesz könnyebbségük, és szabadulásuk az embereknek, pedig te e mostani időkért születtél!
Eszter könyve; 4,14, Máté evangélium; 5,14
Töltsd fel magadat az Én olajommal és Igémmel, azt akarom, hogy kövessenek téged az emberek, ahogy Pált is követték! Pál; legyetek az én követőim, miként én is a Krisztusé! 1.Korinthusi lev.11,1.

Vedd fel az Én dicsőségemet, és a fegyverzeted, és tudd, veled leszed, soha el nem hagylak, sem el nem távozom tőled.
Efézusiakhoz írt levél; 6,10-18, Zsidó levél 13,5

Gondom van rád. Kapcsok és kötések által mész előre. Néhány kapcsot elhalványítottam, néhány kapcsot megerősítettem.
Lépj ki, légy engedelmes, járj az Én akaratomban, mert amit Én összekötöttem azt senki szét nem szakíthatja.
Gondom van rád! Felüdülést adok neked. Apostolok Cselekedetei; 3,19

Még nem jött el a vég, mert még a világon nem mindenütt hirdettetik az Evangélium. Sok szerettem van odakint, akik várják a felüdülést, az üdvözítő erőt, és keresik azokat, akiknek még a lába nyoma is gyönyörűséges!
Máté Evangélium; 24,14, Rómaiakhoz írt levél; 10,15

Küldelek! Menj, nemcsak széles-e világra, nemcsak a föld túlsó végére, hanem a közvetlen környezetedben is sokan várnak az ÉN üdvözítő kegyelmemre.
Sokan várják a szabadulást, a sötétségből, hogy általmenjenek az Én szerelmes Fiam országába. Márk Evangélium; Kolossebeliekhez írt levél; 1,13.

Légy az Én edényem, hadd töltsem ki benned a dicsőségemet, és az örök életet. Küldelek, hát légy hajlandó és engedelmes, hogy a föld javaival élhess. Ésaiás könyve; 1,19.
Ne halogass, mert az idő rövid, és az Úr közel! Szeretlek Ámen.Azt mondja az Úr ma neked; Aki Velem van, az nincs ellenem, aki nincs Velem, az tékozol. Figyelmezz Rám, Én felemelem a fejedet, én szerettem. Lezárult egy időszak az életedben. Új ajtót nyitok neked!
Új ajtót nyitok, új kapcsolatokat, és új kötéseket hozok. Ne tekints hátra, új idő jön az életedbe, friss kenet, látni fogod az Én dicsőségemet. Ezek az új idők arról szólnak, hogy vidd ki a világba az Én dicsőségemet.

Ne félj, mert Én megyek előtted, leütöm a vas zárakat, és az ajtókat megnyitom. Én magamra esküszöm, hogy gondoskodom rólad, nyisd szét a szájad és betöltöm azt.
Én gyönyörűségem hagyd a múltat, ne ítélj, ne kárhoztass, ne tékozold el, amit készítettem neked, bővölködj az Igazság gyümölcseiben. Menj előre és a szívedet töltsd meg az Igémmel, az Igazsággal, a szeretettemmel. Haladj előre az Igazság útján diadallal. Eddig is hat bajodból megszabadítottalak és a hetedikben sem hagytalak cserben! Kövess Engem engedelmesen. Az Én vigyázó szemeim rajtad vannak!
Hívlak töltsd be azt, amire elhívtalak! Töltsd meg Igével a szívedet, és szórd szét. Menj ki és hirdesd a világnak a sötétben lévőknek; aki hallja, hallja, aki nem, nem! Mondd el nekik, hogy a Fiam miért született meg, hogy megváltást hozzon a népeknek, a nemzeteknek. Vidd az Örömhírt, a te lábaid, vigyék a békességet, az üdvösséget, mondd el, hogy uralkodik az Egy Igaz Isten, és a dicsőségét másnak nem adja!

Az Én dicsőségemet, bátorságomat, és szeretetemet adom neked, ebben növekedj. Ebben az időben, amikor a sötétség még sötétebb lesz, te világítani fogsz, ahogy Mózes arca ragyogott, úgy fogsz ragyogni a sötétben, és haladsz előre diadallal.

A győzelem örömében és mámorában fogsz előre haladni bátorsággal, ahogy szóltam Gedeonnak, aki félt „Az Úr veled erős férfiú; Békesség néked, ne félj!” Győztessé teszlek!
Légy hajlandó és engedelmes az Igémnek, az Ígéreteimnek és cselekedd meg, hogy használhassalak téged. Mert te ezért a mostani időért jöttél és születtél meg az én akaratomban, és ha te nem segítesz, akkor máshonnan lesz szabadulásuk az elveszetteknek. Ahogy Eszter királyné megmentette a zsidókat, menj ki és mentsd meg a környezetedet, hadd teljen meg a Föld, és annak teljessége, az üdvözültek sokaságával, hogy a rabok szabaddá váljanak.
Sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak, te az Én választottam vagy, ezért kérlek, kövess Engem! Légy az Én követőm, és a jutalmam lesz veled! Ne félj, bátorodj, Én nyitom az ajtót.
A hatalmadat gyakorold, a szádban van a kétélű éles kard, az Igém, mondd ki bátran. Új idő, friss kenet az Úr örömében, és erejében ez jön neked, és ez erőt, bátorságot add. Engedd el a múlt kudarcát, ne emlékezz róla, ragyogjon fel neked a Krisztus Jézus új kijelentésben.
Van-e olyan, amit Én ne tudnék megtenni? Ne szomorkodj, és ne félj, az Úr örömében és erejében haladj előre és meglátod, nagy dolgokat cselekszem veled.
Új idők, új lehetőségek jönnek, rajtad áll, hogy belépsz az új ajtóba, amely már nyitva van, mert az Úr megnyitotta sokatok számára.
Ne tekintsd ki követ, ki nem, te csak haladj előre kitartással célegyenesen az előtted lévő keskeny úton.

Fusd meg az utat, és Én veled vagyok a világ végezetéig, el nem hagylak, sem el nem távozom tőled.
Az ajtó nyitva van a számodra, a régiek beteltek, még a pusztában is utat nyitok, és a kietlenben folyóvizet. Az elmúlt időkben sok mindent helyrehoztam az életedben, bízzál, mert továbbra is gondom van rád.

Figyelmezz Rám! Az új élet, a Velem való járás, nemcsak bölcsességet, hanem erőt, hitet, és új erőteljesebb kenetet ad, ezt vidd ki a világba. És mutasd meg nekik, amivel felruháztalak, hogy a Krisztus benned van a dicsőség reménysége, és te Krisztus Jézus követőjeként győzelmet, győzelemre fogsz vinni, mert a harc az enyém, és a győzelem a tied!
Bátorodj, nagy dolgok várnak rád, rajtad áll, hogy elfogadod, amit felajánlok neked; A nyitott ajtót, a kenetet, az elhívást, a lehetőségeket, vedd birtokba, és szolgálj engem, és bátorítsd az Én népemet, szeresd őket, és vidd és oszd meg az Evangéliumot minden teremtéssel. Mutasd meg, hogy mit adtam neked, és ami benned van, Tőlem ne szégyelld, és Én veled örvendezek, mert a jutalmam veled van, és ez az Én szeretetem neked!

Az Én Igém bátorítson és biztasson téged, hát keress Engem, és légy engedelmes, hogy a föld javaival élhess.
Ámen
Prófécia 2013-ra


Isten országa nem evés és nem ivás, hanem Szellemben és Igazságban való járás! Légy nyitott az Úr kijelentésére, a Szent Szellem üzenetére, bölcsességet adok néked és új kijelentéseket.
Hagyd a múltat a hátad mögött, nem visz előre, lefutott víz. A pusztában utat nyitok, és a kietlenben folyóvizet.
Gondom van rád, áttörést adok, elesnek mellőled ezren, és jobb kezed felől tízezren, de hozzád nem is közelíthet.

Az én utamon jártatlak, magas helyeken, ezért Rám figyelmezz, ne vedd le a tekinteted Rólam, és ne süllyedj. Emelkedj, egyre feljebb és feljebb, magasabbra és magasabbra szárnyalj Velem, és Én magasabb szintre viszlek, mert választott népem vagy.
Az Én utam az Igazság és az élet, /János ev.14/6./ bízom benned gyermekem. Kövess engem és légy hű mindhalálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jelenések könyve 2/10)

Az én életemet rejtettem el benned, a halhatatlanságot. A megoldásokra a válasz benned van elrejtve, az Én Szellemem, és bölcsességem által. Szabaddá teszlek, minden kötéstől és igától, mert ahol az Úr Szelleme ott a szabadulás!

Új kezdetet adok neked és új lépéseket, új látást. Hidd, hogy Én képes vagyok a kudarcaidat is csodává változtatni. Megvédelmezlek, magas helyeken jártatlak, ne tekintsd a földi dolgokat, Rám tekints a hited fejedelmére és bevégzőjére. Én adom meg neked, a kegyelmet kérlek, a jogaidat vedd el.

A régiből átléptél az újba, ne tekints a múltba, a gyengeségeidbe, Énrám tekints, Én töltöm be a te szükségeidet, nyiss szét a szájad, és betöltöm azt, Én megadom híven a jutalmadat. /Zsoltárok könyve 81/11.

A világra sötétség jön, és ítélet, de téged magas helyeken jártatlak, és védelmezlek. Ezért ne tekints azokra a dolgokra melyek lehúznak, járj Velem, Én rám tekints.
Nyisd szét a szájadat és betöltöm azt, megkapod, ami után vágyakozol, és várakozol. Keress engem jó reggel és megtalálsz, keresd az Én országomat, és az Én igazságomat, és megadom híven, a jutalmadat, bővölködtetlek, és felemelek! Zsoltárok 81/10.
Tekints előre, bátorságot adok neked, hogy a tervemet bevégezd, mert elhívtalak. Én vagyok Elshaddai a bőség Istene, megadom azt amire szükséged van!
A világra ítélet, sötétség és kárhozat jön, de te választott népem vagy, Hozzám tartozol, ezért Velem járj, és ne tekints a földi dolgokra. Áradj a Szent Szellemmel.
Szellem szól ma hozzád, hagyd a múltat, lépj ki bátorsággal, Én megerősítelek, és új időket és új lehetőségeket adok neked. Önmagadra találsz, és megerősödsz Bennem, Krisztusban, ez az Én akaratom, és tervem a számodra. Hat bajodban sem illetett veszedelem, és a hetedikben sem illethet, mert Én veled vagyok, és nem hagylak el sohasem.
Járj alázatosan a Te Isteneddel, mert boldog az az ember, aki féli az Urat!

Vigasztallak téged, ahogy vigasztalja gyermekét az anyja, és ha mások el is felejtkeztek rólad, én nem felejtkezem el soha! Markaimba veszlek fel, és vigyázó szemeim rajtad vannak! Ésaiás könyve; 49/15,16.
Új ajtókat nyitok neked, a régiek ingyen sem említettnek;
(Ésaiás könyve; 42/9. )

Ne ülj a hamun, a felégett terveken, az Én dicsőségemet adom neked, felemelek, és győzelemre vezetlek! Ésaiás könyve;61/3.
Járj Velem, ne félj, az Én utam a világosság, az Én utam az Igazság, ez az év a megerősödés éve!
Meg fogod tanulni az Én utamat, hogy az egy kiváltképp jobb út! 1Korinthusi levél; 12/31. Meghallod a hangomat, ez az út ezen járj, előre lépsz a hatalomgyakorlásban, és megtanulod mozgatni a hegyeket, az Én dicsőségemre. Márk Ev. 11/23. Nem erővel, nem hatalommal, hanem a Szellemem által. Én gyönyörűségem a dicsőség palástjával veszlek körbe, és bátorságot adok neked. Emelkedj fel, és hívd a sötétben ülőket!

Kovácsoljátok a vasakat, a dárdákat, készítsetek útravaló edényeket, és menjetek ki széles e világra, sokan vannak az elhívottak és kevesen a választottak! Kit küldjek el? Ki megy el nekem építeni? Titeket választottalak, bennetek bízok, menjetek ki az utakra, és hívjatok mindenkit, mondjátok meg nekik, hazavárom őket. Az Én királyságom ajtaja nyitva van, keskeny az út és szoros az ösvény, de aki engem keres, az megtalál!

Itt az építkezés ideje, sokáig laktatok az emeletes házaitokban, az én házam, pedig romokban áll, menjetek, és építsétek a házamat. Aggeus 1/4. Ez az akaratom! Hozzátok az embereket, menjetek ki széles e világra, és hirdessetek Engem, még egy kevés idő, és mielőtt eljönnék, megrázom a földet! Zsidó levél,12/26.

Az idők jelei itt vannak, készüljetek, készítsétek az útravalókat, és menjetek, és mondjátok el mindenkinek, szeretem őket, ne a földi dolgokra figyelmezzetek. Bízom bennetek, hogy megteszitek, ha hajlandók és engedelmesek lesztek, a föld javaival élhettek!
Buzgóságot, és hajlandóságot adok a szívetekre, hát kövessetek legyetek az én követőim. Örökkön örökké való szeretettel szeretlek titeket, vigyétek az Én győzelmi zászlómat, mert Én győzelemre hívtalak el titeket.

Változás jön sokatok életébe, Isten akarata, hogy meggyógyulj, hogy bővölködj, fejlődj, ezért ne légy boldogtalan, sem kicsinyhitű, ne értékeld le magadat.
Járj alázatosan a Te Isteneddel, mert boldog az az ember aki féli az Urat!
Építs a kősziklára, és ne a fövényre, mert hamarosan jön a hó, az árvíz…! Máté Evangélium;7/24-26.

Lépj ki és kövesd a Szellemet! A Szellem azt mondja; több, vagy mint győztes. Róma levél 8/37. Lépj előbbre, és feljebb, Én adok neked győzelmet! Kövess engem!
Ez az év fordulópont az életedben, sok mindent megmutatok neked, amit eddig nem tudtál elhordozni, vagy megérteni, Szellemi bölcsességet, kijelentéseket adok néked.
Megnyitom a Szellemi szemedet, hogy ne csak nézz, hanem láss, megismered a te Uradat, és Istenedet,
A nagy kijelentések éve lesz ez, másképpen fogod tenni, mint eddig tetted!
Az Úr megerősít, és erőt ad ha megfáradtál! Erőt kapsz, és a felüdülés ideje jön el az Úr szent színétől, Ap.Csel;1/8, 3/19. Istennek gondja van rád, a családodra, ami neked fontos és kedves, az Istennek is fontos.
Ő betölti a szükségeidet. Filippi levél; 4/19.

Jézus azt mondta a tanítványainak, amikor hitetlenek voltak; kicsinyhitűek!
Te ne légy ilyen, te higgyél, mert sok szép bizonyságot adtam neked. Az Igém az Igazság, járj Velem, és én megmutatatom neked, az Igazságomat, a te gyengeségeidben.
Nyisd meg a szíved, és enged, hogy a Szent Szellem tüze kiégesse mindazt
ami nem odavaló, mély munkát akarok az életedben végezni, és a kiválóságra vezetni. Én gyönyörűségem, hallgass rám! Járj velem, és Én veled vacsorálok.

Néhányatoknak a csalódás, a kimerülés, a lopás éve volt. Ez nem Tőlem volt, mert Én vagyok a pásztorod.
A régiből, új folyik ki, Isten akarata szerinti új út, új kezdés, új lehetőség, új ajtó, ébredés, friss kenet, és változás.
Másképpen fogod látni, és ítélni a lehetőségeidet. Ez az Urtól elrendelt idő lesz a változásra, a megértésre, a kijelentésre.
Csendesedj el, és ismerd el, hogy Én vagyok az Isten, nem erővel, nem hatalommal, hanem a Szent Szellem által hozom elő az új dolgokat az életedben.
Bármi is van most a világban, az Úr magas helyeken jártat, Habakuk könyve; 3/19. Magasabbra szárnyalj, azt mondja a Szellem, lépj magasabb szintre, ahol a problémák nem tartanak félelemben, kétségben, hitetlenségben. Ahol a földi dolgok eltörpülnek, és a Szellemiek megerősödnek, mert ahol az Úr Szelleme, ott szabadulás minden kötés alól! Amen
PRÓFÉCIA 2012-re:
(2011.XII.31.)

Azt mondja az Úr, kevés nékem, hogy te szolgám légy, vidd ki a világosságomat, és Igémet!

Figyelmezz fiam az én beszédemre, figyelmezz a szavaimra, és azt valljad, keress engem, az Én oltalmam és rejtekem megvédelmez téged
/91 Zsoltárok/.

Új idők a szellemvilágban, változás, félelem, depresszió! Új idők jönnek, igen, a régiek ingyen sem említetnek.
A világban szomorúság, bánat, sötétség, katasztrófa, féltékenység, irigység, gyűlölet. A mammon erősége felerősödött, harcok vannak a mammonért, a hatalomért, az emberek kegyeiért.

A én népem nem keres engem, pedig én vagyok az Istenük, aki teremtettem őket és a Fiamat adtam váltságul, hogy éljenek.
Mégsem keresnek, elfordultak az útjaikban és nem keresnek engem; pedig Én elküldtem a szolgáimat, a szívem szerint való embereket, elküldtem a felkenteket, elküldtem a Fiamat és mégsem hallgatnak a szómra és nem keresnek engem. Ezért kívül rekedtek az én dicsőségemből és nem járnak az Én világosságomban.

Mindenki a saját haszna után jár. Romokban áll az én házam, maguknak pedig emeletes házakat építenek. Ti, akik keresitek az arcomat, hozzátok szólok ma; Fújjátok a kürtöt a Sionon, fújjátok a kürtöt és menjetek ki és hirdessétek, hogy gonosz idők vannak, és elközelített Istennek az országa! A világosságotok ragyogjon, mint a hegyen épített város. Én vagyok, aki küldelek titeket!

Szóljátok, a szavamat; hogy az utolsó idők vannak;
Az utolsó órák szőlőmunkásai; szóljatok, hogy térjenek meg, míg nem késő, mert hamarosan a menyegzőre hívom az embereket. Mert a vőlegény hamarosan megérkezik az én dicsőségemre: mondja Isten. Hát keressetek, míg nem késő, keressetek, érintsétek meg a ruhám szegéjét és higgyetek és bízzatok bennem. Ne féljetek halandó emberektől, ne féljetek a világtól a sátántól, mert én legyőztem a világot, és az én országom örökké tart.

Ki vagy te, hogy félsz? Békességet hoztam. Az Én biztonságom, és bátorságom adom neked. Keresd az arcomat és az akaratomat, amíg nem késő.

Maradj az én rejtekhelyemben, az Én oltalmamban és az én védelmemben. Ne az emberek kegyeit keresd, keress engem, mert Én vagyok a Pásztorod, Én adom a bőséget, Én nyitom meg az ajtókat neked. Én megyek előtted leütöm a vaszárakat és az egyenetleneket megegyenesítem.

Ne félj te kicsiny nyáj, mert tetszett Istennek, hogy nektek adja az országot, mert az Úr letekintett rátok. Letekintett a szívetekre, védelem övez titeket, a ti életetek az élők csomójába van bekötve!

Én, az Úr a gondoskodás Istene vagyok, ezért ne félj, és ne rettegj. Kint sötétség van, de menj ki bátran, mert fel vagy fegyverkezve az én védelmemmel, és oltalmammal. Pajzs és páncél az én hűségem rajtad, még ha a halál árnyékának völgyében jársz is, ne félj, menj és hirdess, amíg nem késő.
Hívlak titeket, hívlak! Ővezzétek fel magatokat az én erőmmel és dicsőségemmel, mert nektek adtam mindazt, amit én kaptam az Atyámtól, mondja az Úr Jézus Krisztus.

Igen, menjetek, ígértem nektek, hogy ugyanazt megcselekszitek, sőt még nagyobbakat is, mint amit én cselekedtem, mert én az én Atyámhoz mentem, hogy helyet készítsek nektek.

Én szeretteim, kövessetek engem, nem a világot, nem a szomszédokat, nem a kormányokat, mert enyém a Föld és annak teljessége. Mi az, ami lehetetlen nekem? Hát ne féljetek, bízzatok, megtartalak benneteket, megtartatok, gondom van rátok, keressetek.

Ne forduljatok el tőlem, inkább menjetek, menjetek a sötétben lévőkhöz és mondjátok el, hazavárom és szeretem őket. Ne féljetek a madarásznak a tőrétől, sem a veszedelmes dögvésztől, Én vagyok Jákob Istene, a védelmem az oltalmam és az Én könyörületességem van veled. Bátorítlak és felruházlak bátorsággal a mai napon.

Leselkedik a gonosz az igazra és az ördög szertejár, keresvén kit elnyeljen, de ne féljetek, mert Én veletek vagyok, viaskodni fognak ellenetek, de ne féljetek Én legyőztem a világot és a védelem az oltalmam a tiétek. Használjátok a hatalmatokat és menjetek a sötétben lévőkhöz, menjetek, menjetek, vándorútra, menjetek és hirdessetek, mert hamarosan lezárul egy időszak!

Menjetek és vigyétek a dicsőségemet és világosságomat; kösd kardodat a derekadra hatalmas vitéz és menj és szólj!
Az én szavaimat adtam a szádba. Olyan az Én igém, mint a sziklazúzó pöröly, menj és zúzd szét a sátán királyságát az Én kardommal, az Én igémmel.

Menj és szólj az emberekhez, a hit szavaival; hallgatni fognak, mert megadtam a kegyelmet, egy időszak még nyitva van sokak számára, hogy bejöjjenek a királyságba.
Szeretlek titeket, gondom és védelmem van veletek, ne féljetek, a sátán majd kikér néhányatokat, de megígértem, veletek leszek a világ végezetéig.
Adok csodát és adok jelt, mert Én vagyok a csodatévő Isten. Hát lássátok, nézzétek; elbátortalanítottam a szorongatóitokat. Sokan megpróbáltattatok, néhányan tűzben próbált aranyat vettek, néhány munka kárt vallott! De túléltétek, mert Veletek voltam ezért bízzatok Bennem. A dicsőségemet adom ma, menj és ragyogj! Ne félj!

Az Én védelmem és a kezem van feletted, maradj az akaratomban. Lesznek, akik lemaradnak mellőletek és lesznek, akik hozzátok csatlakoznak, lesznek könnyek, de az Én irgalmam, kegyelmem, és bőségem kimeríthetetlen. Bízzál bennem, higgyél Bennem, keresd az Arcomat, nemcsak a kezemet és Én megnyitom neked az egek csatornáját, az év első felében egy változást hozok. Ne tekints az emberek, a világ fenyegetéseire.

Maradj Velem, keresd az akaratomat a te életedre ez a legbiztosabb a számodra!
Ajtók zárultak be, de új ajtót nyitok neked, új ajtót nyitok néhányatoknak, bízzál bennem gyermekem. Védelem és oltalom a részetek, felkenlek benneteket egy friss kenettel, erővel, és a világon szétszórom a neveteket és dicsőséget adok nektek, mert az Én nevemet vittétek ki széles e világra.
Megtartottátok az Én beszédemet, ezért Én is megtartalak titeket és gondom van a szeretteitekre, hát bízzatok Bennem. Szeretlek titeket, kövessetek, kövessetek és keressetek, kövessetek és keressetek,

Én rátok figyelek és veletek voltam, vagyok és leszek; én az Isten, az Én Szent Fiam és a Szent Szellem! Ámen.


Még nincs szöveg...Még nincs szöveg...Még nincs szöveg...Még nincs szöveg...

Honlapkészítés